The Time Now > เนเธอร์แลนด์ > Zaanstad > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zaanstad, เนเธอร์แลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 06 ธันวาคม 2562 6:53:08 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Amsterdam Schiphol Airport

เมฆมากเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
3639 กิโลเมตรจาก Zaanstad
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
46.4°F
38.48°F
46.4°F
21.75 mph 200° ใต้
100%
29.56 "Hg
ศ. 06 ธ.ค. 2562, 6:25 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:34 AM
4:28 PM
7:54
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:29 PM
1:39 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zaanstad

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 1:17 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
48°F
48°F
48°F
45°F
46°F
50°F
48°F
ระดับที่สบาย
43°F
41°F
41°F
43°F
41°F
39°F
43°F
41°F
จุดน้ำค้าง
46°F
45°F
45°F
45°F
43°F
43°F
46°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
284°ตะวันตก
14 mph
267°ตะวันตก
14 mph
259°ตะวันตก
10 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
26 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
24 mph
251°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
4
3
5
6
6
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
89%
89%
85%
90%
89%
86%
81%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
70%
40%
50%
40%
25%
39%
63%
50%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zaanstad

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
50°F
46°F
43°F
45°F
45°F
43°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
45°F
39°F
37°F
39°F
39°F
39°F
41°F
ระดับที่สบาย
41°F
41°F
37°F
34°F
36°F
34°F
34°F
39°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
39°F
36°F
37°F
39°F
34°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
264°ตะวันตก
22 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
200°ใต้
21 mph
260°ตะวันตก
27 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
6
5
4
4
5
5
6
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
83%
82%
79%
81%
87%
71%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
57%
84%
87%
73%
80%
80%
78%
77%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.53 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.39 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
43°F
41°F
41°F
39°F
39°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
39°F
36°F
36°F
34°F
34°F
34°F
ระดับที่สบาย
36°F
36°F
32°F
34°F
32°F
32°F
32°F
จุดน้ำค้าง
34°F
37°F
32°F
32°F
32°F
28°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
20 mph
270°ตะวันตก
12 mph
260°ตะวันตก
12 mph
160°ใต้
10 mph
180°ใต้
15 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
5
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
81%
65%
72%
72%
61%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
71%
65%
60%
55%
51%
6%
53%
ฝนตก
0.28 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
0.08 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zaanstad

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 1:17 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด