The Time Now > เนเธอร์แลนด์ > Zaanstad > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zaanstad, เนเธอร์แลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 27 มกราคม 2563 12:35:16 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Amsterdam Schiphol Airport

ฝนเบาๆ. เมฆเคลื่อนผ่าน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3639 กิโลเมตรจาก Zaanstad
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
38.03°F
42.8°F
13.67 mph 180° ใต้
93%
29.77 "Hg
4.35 ไมล์
อา. 26 ม.ค. 2563, 11:55 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:31 AM
5:15 PM
8:44
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:42 AM
6:51 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zaanstad

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 7:15 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
45°F
46°F
43°F
41°F
39°F
41°F
39°F
ระดับที่สบาย
37°F
37°F
41°F
37°F
36°F
32°F
32°F
32°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
43°F
41°F
39°F
36°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
199°ใต้
16 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
193°ใต้
7 mph
185°ใต้
21 mph
264°ตะวันตก
27 mph
256°ตะวันตก
17 mph
266°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
3
3
5
6
4
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
95%
84%
94%
95%
89%
73%
82%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
58%
40%
62%
59%
67%
70%
66%
49%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zaanstad

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
41°F
41°F
46°F
48°F
48°F
52°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
39°F
39°F
39°F
45°F
43°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
39°F
32°F
32°F
36°F
39°F
37°F
45°F
43°F
จุดน้ำค้าง
43°F
32°F
34°F
37°F
43°F
37°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
25 mph
258°ตะวันตก
19 mph
277°ตะวันตก
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
270°ตะวันตก
27 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
6
5
4
5
4
6
4
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
75%
79%
83%
89%
74%
82%
92%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
74%
83%
75%
50%
56%
57%
58%
71%
ฝนตก
0.27 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
43°F
45°F
46°F
41°F
41°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
36°F
41°F
41°F
37°F
36°F
37°F
ระดับที่สบาย
34°F
34°F
39°F
39°F
36°F
36°F
34°F
จุดน้ำค้าง
32°F
36°F
37°F
41°F
32°F
36°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
22 mph
280°ตะวันตก
20 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
200°ใต้
25 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
6
5
4
4
3
3
6
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
79%
74%
82%
69%
83%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
71%
63%
60%
61%
56%
63%
75%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.47 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zaanstad

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 7:15 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด