The Time Now > เนเธอร์แลนด์ > Zaanstad > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zaanstad, เนเธอร์แลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 16 ตุลาคม 2562 1:25:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Amsterdam Schiphol Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็น.
ระยะทาง
3639 กิโลเมตรจาก Zaanstad
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
53.29°F
53.6°F
7.46 mph 190° ใต้
94%
29.74 "Hg
พ. 16 ต.ค. 2562, 12:55 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:05 AM
6:46 PM
10:41
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:51 PM
9:25 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zaanstad

อัพเดทล่าสุด: อ. 15 ต.ค. 2562, 8:13 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
50°F
55°F
57°F
54°F
52°F
57°F
50°F
ระดับที่สบาย
48°F
46°F
50°F
54°F
52°F
48°F
54°F
46°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
54°F
54°F
52°F
50°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
192°ใต้
16 mph
180°ใต้
14 mph
201°ใต้
8 mph
249°ตะวันตก
7 mph
258°ตะวันตก
12 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
188°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
97%
94%
90%
95%
94%
72%
88%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
29%
36%
72%
72%
66%
10%
11%
9%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zaanstad

อัพเดทล่าสุด: อ. 15 ต.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
57°F
55°F
55°F
55°F
54°F
54°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
48°F
48°F
50°F
48°F
45°F
45°F
48°F
ระดับที่สบาย
52°F
52°F
50°F
52°F
50°F
54°F
52°F
54°F
จุดน้ำค้าง
54°F
48°F
50°F
50°F
48°F
45°F
45°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
196°ใต้
12 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
20 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
188°ใต้
12 mph
195°ใต้
4 mph
80°ตะวันออก
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
5
4
4
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
77%
84%
84%
83%
69%
69%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
84%
73%
78%
64%
53%
6%
6%
40%
ฝนตก
0.18 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
46°F
46°F
46°F
46°F
45°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
41°F
41°F
41°F
39°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
45°F
41°F
45°F
39°F
39°F
37°F
39°F
จุดน้ำค้าง
39°F
36°F
36°F
32°F
32°F
34°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
350°เหนือ
14 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
20°เหนือ
ไม่มีลม
16 mph
160°ใต้
11 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
2
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
66%
65%
55%
59%
68%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
50%
66%
65%
7%
63%
59%
6%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zaanstad

อัพเดทล่าสุด: อ. 15 ต.ค. 2562, 8:13 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด