The Time Now > เนเธอร์แลนด์ > Zaanstad > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zaanstad, เนเธอร์แลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 3:11:13 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Amsterdam Schiphol Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
3639 กิโลเมตรจาก Zaanstad
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
46.4°F
14.91 mph 70° ตะวันออก
49%
30.24 "Hg
ศ. 18 ก.ย. 2563, 2:25 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:20 AM
7:47 PM
12:27
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:16 AM
8:41 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zaanstad

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 2:16 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
52°F
50°F
68°F
59°F
52°F
48°F
66°F
ระดับที่สบาย
57°F
48°F
46°F
68°F
57°F
50°F
45°F
66°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
45°F
48°F
50°F
46°F
45°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
77°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
9 mph
81°ตะวันออก
13 mph
76°ตะวันออก
9 mph
69°ตะวันออก
6 mph
70°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
11 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
81%
81%
51%
74%
84%
88%
52%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zaanstad

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 18 ก.ย.
ส. 19 ก.ย.
อา. 20 ก.ย.
จ. 21 ก.ย.
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
68°F
66°F
70°F
68°F
61°F
57°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
50°F
48°F
48°F
52°F
52°F
52°F
48°F
ระดับที่สบาย
64°F
66°F
64°F
68°F
66°F
57°F
54°F
59°F
จุดน้ำค้าง
46°F
48°F
48°F
54°F
57°F
52°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
80°ตะวันออก
13 mph
79°ตะวันออก
11 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
82°ตะวันออก
17 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
14 mph
180°ใต้
19 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
2
4
3
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
55%
55%
59%
75%
78%
68%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
2%
57%
50%
56%
62%
ฝนตก
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.23 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
55°F
52°F
52°F
55°F
59°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
46°F
46°F
46°F
46°F
48°F
50°F
ระดับที่สบาย
54°F
52°F
46°F
48°F
52°F
59°F
61°F
จุดน้ำค้าง
46°F
46°F
41°F
39°F
41°F
50°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
23 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
22 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
18 mph
290°ตะวันตก
13 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
6
6
5
4
4
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
71%
68%
63%
61%
73%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
79%
62%
66%
60%
57%
52%
67%
ฝนตก
0.31 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zaanstad

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 2:16 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด