The Time Now > เนเธอร์แลนด์ > Veere > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Veere, เนเธอร์แลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 26 มกราคม 2563 1:16:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Vlissingen

เมฆกระจาย. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3572 กิโลเมตรจาก Veere
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
38.03°F
42.8°F
13.67 mph 190° ใต้
93%
29.92 "Hg
3.73 ไมล์
อา. 26 ม.ค. 2563, 12:55 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:33 AM
5:23 PM
8:50
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:43 AM
7:00 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Veere

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 7:15 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
43°F
45°F
45°F
46°F
45°F
43°F
39°F
ระดับที่สบาย
37°F
37°F
39°F
39°F
41°F
37°F
36°F
32°F
จุดน้ำค้าง
39°F
39°F
43°F
43°F
41°F
41°F
39°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
197°ใต้
12 mph
196°ใต้
15 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
25 mph
274°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
3
4
6
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
85%
90%
91%
83%
90%
91%
81%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
67%
73%
54%
68%
77%
68%
68%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Veere

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
46°F
43°F
43°F
45°F
48°F
46°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
43°F
39°F
39°F
39°F
41°F
43°F
45°F
ระดับที่สบาย
36°F
41°F
32°F
32°F
37°F
41°F
37°F
45°F
จุดน้ำค้าง
37°F
41°F
34°F
34°F
39°F
43°F
37°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
192°ใต้
12 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
255°ตะวันตก
19 mph
280°ตะวันตก
10 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
192°ใต้
19 mph
260°ตะวันตก
19 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
5
5
3
3
5
5
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
85%
71%
73%
84%
89%
76%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
74%
98%
92%
55%
53%
80%
44%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
48°F
46°F
45°F
45°F
45°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
43°F
41°F
39°F
43°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
43°F
37°F
36°F
36°F
36°F
37°F
37°F
จุดน้ำค้าง
41°F
37°F
34°F
37°F
37°F
37°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
280°ตะวันตก
20 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
270°ตะวันตก
16 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
260°ตะวันตก
11 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
5
5
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
76%
67%
79%
82%
78%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
49%
56%
52%
63%
50%
51%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Veere

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 7:15 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด