The Time Now > เนเธอร์แลนด์ > Helmond > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Helmond, เนเธอร์แลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 22 มกราคม 2563 4:27:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Eindhoven Airport

หมอกน้ำแข็ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3576 กิโลเมตรจาก Helmond
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
30.2°F
26.64°F
30.2°F
3.11 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
100%
30.66 "Hg
0.25 ไมล์
พ. 22 ม.ค. 2563, 3:55 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:30 AM
5:07 PM
8:37
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:35 AM
1:58 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Helmond

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 1:15 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
30°F
37°F
37°F
36°F
32°F
41°F
36°F
30°F
ระดับที่สบาย
25°F
36°F
34°F
36°F
30°F
37°F
32°F
27°F
จุดน้ำค้าง
30°F
37°F
36°F
34°F
32°F
37°F
34°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
256°ตะวันตก
4 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
69°ตะวันออก
4 mph
84°ตะวันออก
4 mph
74°ตะวันออก
3 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
94%
96%
96%
99%
88%
93%
100%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
4%
5%
7%
0%
1%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Helmond

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
41°F
36°F
37°F
46°F
48°F
50°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
32°F
27°F
32°F
32°F
45°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
34°F
36°F
34°F
32°F
39°F
41°F
41°F
36°F
จุดน้ำค้าง
36°F
36°F
32°F
32°F
39°F
43°F
39°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
251°ตะวันตก
5 mph
81°ตะวันออก
2 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
250°ตะวันตก
17 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
2
3
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
91%
87%
82%
84%
81%
71%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
2%
6%
69%
54%
75%
48%
ฝนตก
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
46°F
46°F
46°F
46°F
46°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
41°F
36°F
36°F
32°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
36°F
39°F
36°F
36°F
37°F
39°F
34°F
จุดน้ำค้าง
36°F
34°F
36°F
37°F
32°F
32°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
190°ใต้
24 mph
270°ตะวันตก
18 mph
270°ตะวันตก
22 mph
250°ตะวันตก
17 mph
290°ตะวันตก
17 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
6
5
6
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
60%
74%
77%
61%
58%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
70%
56%
64%
65%
57%
52%
57%
ฝนตก
0.29 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
0.16 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Helmond

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 1:15 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด