The Time Now > เนเธอร์แลนด์ > Breda > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Breda, เนเธอร์แลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2563 6:57:50 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Gilze-Rijen

ครึ้มฝน. อ่อน.
ระยะทาง
3579 กิโลเมตรจาก Breda
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
48.2°F
7.46 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
49%
30.33 "Hg
อา. 12 ก.ค. 2563, 6:25 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:38 AM
9:54 PM
16:16
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:08 AM
1:27 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Breda

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 3:29 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
52°F
50°F
73°F
66°F
57°F
61°F
64°F
ระดับที่สบาย
70°F
50°F
48°F
77°F
66°F
57°F
61°F
64°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
50°F
48°F
48°F
50°F
54°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
80°ตะวันออก
3 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
264°ตะวันตก
6 mph
284°ตะวันตก
4 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
256°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
91%
99%
41%
52%
77%
76%
77%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
2%
3%
7%
9%
39%
58%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Breda

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
64°F
64°F
70°F
70°F
72°F
70°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
55°F
50°F
54°F
52°F
55°F
55°F
54°F
ระดับที่สบาย
77°F
63°F
63°F
70°F
70°F
75°F
75°F
64°F
จุดน้ำค้าง
48°F
57°F
52°F
52°F
55°F
57°F
54°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
264°ตะวันตก
7 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
265°ตะวันตก
7 mph
261°ตะวันตก
7 mph
292°ตะวันตก
9 mph
270°ตะวันตก
11 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
82%
66%
56%
64%
62%
59%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
71%
64%
63%
45%
44%
6%
5%
ฝนตก
-
0.2 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
อา. 26 ก.ค.
จ. 27 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
64°F
64°F
70°F
70°F
70°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
52°F
52°F
55°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
63°F
63°F
64°F
66°F
68°F
68°F
75°F
จุดน้ำค้าง
48°F
45°F
48°F
61°F
52°F
55°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
270°ตะวันตก
17 mph
260°ตะวันตก
12 mph
250°ตะวันตก
9 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
52%
59%
81%
55%
62%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
54%
68%
55%
56%
6%
5%
6%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Breda

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 3:29 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด