The Time Now > เนเธอร์แลนด์ > อัมสเตอร์ดัม > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 มกราคม 2562 9:09:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Amsterdam Schiphol Airport

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3634 กิโลเมตรจาก อัมสเตอร์ดัม
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
30.2°F
25.32°F
26.6°F
4.35 mph 170° ใต้
86%
30.07 "Hg
10 ไมล์
ศ. 18 ม.ค. 2562, 8:25 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:41 AM
4:59 PM
8:18
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:41 PM
4:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ อัมสเตอร์ดัม

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 7:24 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
32°F
30°F
30°F
36°F
30°F
27°F
27°F
ระดับที่สบาย
34°F
28°F
25°F
21°F
28°F
23°F
19°F
19°F
จุดน้ำค้าง
32°F
30°F
28°F
27°F
28°F
25°F
23°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
194°ใต้
6 mph
163°ใต้
7 mph
160°ใต้
9 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
111°ตะวันออก
6 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
87%
87%
85%
71%
80%
86%
82%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
5%
5%
1%
1%
4%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ อัมสเตอร์ดัม

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 18 ม.ค.
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
36°F
34°F
36°F
39°F
34°F
37°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
28°F
27°F
23°F
34°F
30°F
30°F
28°F
ระดับที่สบาย
32°F
28°F
28°F
30°F
32°F
27°F
28°F
21°F
จุดน้ำค้าง
32°F
28°F
25°F
28°F
32°F
34°F
32°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
194°ใต้
9 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
94°ตะวันออก
7 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
250°ตะวันตก
11 mph
179°ใต้
18 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
3
3
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
73%
68%
75%
83%
98%
80%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
2%
5%
60%
45%
45%
27%
ฝนตก
-
-
-
-
0.14 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
1.28 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว


 
 
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
32°F
32°F
34°F
34°F
34°F
36°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
28°F
28°F
30°F
30°F
30°F
30°F
ระดับที่สบาย
23°F
25°F
25°F
32°F
28°F
30°F
28°F
จุดน้ำค้าง
21°F
23°F
30°F
28°F
30°F
28°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
280°ตะวันตก
7 mph
170°ใต้
4 mph
200°ใต้
11 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
1
3
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
63%
81%
77%
85%
80%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
33%
6%
6%
6%
6%
43%
40%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
หิมะตก
0.24 นิ้ว
-
-
-
-
0.35 นิ้ว
1.32 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ อัมสเตอร์ดัม

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 7:23 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด