The Time Now > เนปาล > Jaleswar > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Jaleswar, เนปาล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กันยายน 2562 11:46:53 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Patna Airport

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
5966 กิโลเมตรจาก Jaleswar
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
91.4°F
107.74°F
78.8°F
4.35 mph 110° ตะวันออก
67%
29.8 "Hg
2.8 ไมล์
ศ. 20 ก.ย. 2562, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT+5:45

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:33 AM
5:47 PM
12:14
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:05 PM
9:44 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Jaleswar

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 5:50 ก่อนเที่ยง GMT+5:45
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
91°F
81°F
75°F
77°F
90°F
81°F
77°F
ระดับที่สบาย
95°F
108°F
86°F
77°F
79°F
106°F
86°F
81°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
73°F
77°F
77°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
96°ตะวันออก
6 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
99°ตะวันออก
5 mph
197°ใต้
4 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
94°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
61%
86%
93%
99%
64%
86%
88%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
6%
8%
10%
9%
9%
11%
34%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Jaleswar

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 7:44 ก่อนเที่ยง GMT+5:45
 
 
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
ศ. 27 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
90°F
88°F
88°F
88°F
86°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
73°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
102°F
100°F
97°F
97°F
95°F
91°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
77°F
75°F
77°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
96°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
6 mph
92°ตะวันออก
6 mph
95°ตะวันออก
7 mph
102°ตะวันออก
9 mph
110°ตะวันออก
8 mph
110°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
70%
74%
74%
76%
79%
67%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
54%
56%
61%
57%
51%
79%
ฝนตก
-
-
0.16 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.93 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
อ. 01 ต.ค.
พ. 02 ต.ค.
พฤ. 03 ต.ค.
ศ. 04 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
90°F
90°F
90°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
108°F
113°F
108°F
111°F
106°F
จุดน้ำค้าง
75°F
70°F
82°F
84°F
81°F
84°F
82°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
90°ตะวันออก
11 mph
90°ตะวันออก
15 mph
80°ตะวันออก
10 mph
70°ตะวันออก
14 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
59%
84%
88%
81%
91%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
79%
79%
70%
92%
71%
91%
95%
ฝนตก
0.62 นิ้ว
0.7 นิ้ว
0.56 นิ้ว
1.59 นิ้ว
0.5 นิ้ว
3.76 นิ้ว
2.25 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Jaleswar

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 5:50 ก่อนเที่ยง GMT+5:45

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด