The Time Now > เนปาล > Birendranagar > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Birendranagar, เนปาล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 30 กันยายน 2563 11:42:27 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kathmandu Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
5718 กิโลเมตรจาก Birendranagar
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
83.91°F
69.8°F
ไม่มีลม
70%
29.95 "Hg
4.35 ไมล์
พ. 30 ก.ย. 2563, 11:05 ก่อนเที่ยง GMT+5:45

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:10 AM
6:06 PM
11:56
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:06 PM
3:40 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Birendranagar

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 6:10 ก่อนเที่ยง GMT+5:45
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
84°F
72°F
68°F
81°F
86°F
73°F
68°F
ระดับที่สบาย
84°F
95°F
70°F
68°F
86°F
97°F
70°F
68°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
68°F
72°F
73°F
70°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
1
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
65%
91%
95%
71%
66%
92%
95%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Birendranagar

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 9:07 ก่อนเที่ยง GMT+5:45
 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
66°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
88°F
88°F
86°F
82°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
68°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
80°ตะวันออก
4 mph
86°ตะวันออก
4 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
250°ตะวันตก
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
74%
72%
69%
67%
67%
60%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
ส. 10 ต.ค.
อา. 11 ต.ค.
จ. 12 ต.ค.
อ. 13 ต.ค.
พ. 14 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
95°F
95°F
91°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
72°F
73°F
70°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
340°เหนือ
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
69%
62%
63%
60%
64%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
83%
52%
6%
6%
5%
5%
4%
ฝนตก
0.25 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Birendranagar

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 6:10 ก่อนเที่ยง GMT+5:45

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด