The Time Now > เมียนม่าร์ [พม่า] > ย่างกุ้ง > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ย่างกุ้ง, เมียนม่าร์ [พม่า] สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 26 มิถุนายน 2560 6:41:47 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rangoon Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6633 กิโลเมตรจาก ย่างกุ้ง
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
3.11 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
94%
29.71 "Hg
3.73 ไมล์
จ. 26 มิ.ย. 2560, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+6:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:33 AM
6:41 PM
13:8
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:37 AM
7:57 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ย่างกุ้ง

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 มิ.ย. 2560, 12:56 ก่อนเที่ยง GMT+6:30
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
86°F
81°F
79°F
84°F
86°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
97°F
95°F
86°F
82°F
93°F
97°F
90°F
82°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
263°ตะวันตก
5 mph
259°ตะวันตก
9 mph
181°ใต้
6 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
1
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
70%
80%
85%
75%
69%
81%
86%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
13 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
56%
72%
49%
40%
29%
33%
33%
33%
ฝนตก
0.31 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ย่างกุ้ง

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 มิ.ย. 2560, 2:02 ก่อนเที่ยง GMT+6:30
 
 
จ. 26 มิ.ย.
อ. 27 มิ.ย.
พ. 28 มิ.ย.
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
95°F
93°F
93°F
93°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
188°ใต้
10 mph
196°ใต้
10 mph
193°ใต้
11 mph
187°ใต้
7 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
71%
71%
73%
76%
75%
68%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
74%
57%
55%
65%
59%
63%
29%
72%
ฝนตก
1.12 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.53 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
86°F
84°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
93°F
95°F
93°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
200°ใต้
7 mph
190°ใต้
7 mph
190°ใต้
11 mph
200°ใต้
6 mph
180°ใต้
9 mph
190°ใต้
10 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
78%
74%
67%
70%
75%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
82%
100%
66%
47%
57%
92%
100%
ฝนตก
0.39 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.47 นิ้ว
1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ย่างกุ้ง

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 มิ.ย. 2560, 12:56 ก่อนเที่ยง GMT+6:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด