The Time Now > เมียนม่าร์ [พม่า] > ย่างกุ้ง > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ย่างกุ้ง, เมียนม่าร์ [พม่า] สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 25 กันยายน 2561 7:24:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rangoon Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
6633 กิโลเมตรจาก ย่างกุ้ง
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
88.14°F
78.8°F
4.35 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
94%
29.86 "Hg
4.35 ไมล์
อ. 25 ก.ย. 2561, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+6:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:54 AM
6:00 PM
12:6
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:44 PM
5:03 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ย่างกุ้ง

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 6:56 ก่อนเที่ยง GMT+6:30
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
90°F
79°F
77°F
84°F
88°F
79°F
75°F
84°F
ระดับที่สบาย
100°F
84°F
77°F
95°F
99°F
84°F
77°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
195°ใต้
5 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
256°ตะวันตก
4 mph
274°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
85%
91%
74%
63%
84%
93%
76%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
27%
10%
12%
10%
18%
7%
8%
10%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ย่างกุ้ง

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 2:44 ก่อนเที่ยง GMT+6:30
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
75°F
77°F
75°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
97°F
99°F
99°F
95°F
104°F
109°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
72°F
77°F
81°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
253°ตะวันตก
6 mph
257°ตะวันตก
5 mph
190°ใต้
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
67%
68%
65%
67%
60%
69%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
27%
9%
60%
56%
49%
77%
61%
57%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.91 นิ้ว
0.69 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
90°F
91°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
100°F
104°F
104°F
109°F
109°F
111°F
109°F
จุดน้ำค้าง
77°F
79°F
77°F
81°F
79°F
81°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
180°ใต้
4 mph
160°ใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
110°ตะวันออก
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
71%
70%
73%
69%
72%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
63%
53%
52%
48%
52%
40%
41%
ฝนตก
0.36 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.51 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ย่างกุ้ง

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 6:56 ก่อนเที่ยง GMT+6:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด