The Time Now > เมียนม่าร์ [พม่า] > ย่างกุ้ง > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ย่างกุ้ง, เมียนม่าร์ [พม่า] สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560 8:22:25 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rangoon Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
6633 กิโลเมตรจาก ย่างกุ้ง
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
87.1°F
77°F
9.94 mph 80° ตะวันออก
89%
29.86 "Hg
4.35 ไมล์
พฤ. 19 ต.ค. 2560, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+6:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:58 AM
5:42 PM
11:44
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:31 AM
4:55 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ย่างกุ้ง

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 6:49 ก่อนเที่ยง GMT+6:30
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
77°F
77°F
77°F
86°F
79°F
77°F
84°F
ระดับที่สบาย
91°F
79°F
77°F
79°F
99°F
82°F
81°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
95°ตะวันออก
6 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
190°ใต้
4 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
2
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
91%
94%
98%
70%
89%
92%
78%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
34%
8%
8%
8%
3%
30%
45%
45%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ย่างกุ้ง

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 7:53 ก่อนเที่ยง GMT+6:30
 
 
พฤ. 19 ต.ค.
ศ. 20 ต.ค.
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
พ. 25 ต.ค.
พฤ. 26 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
95°F
93°F
95°F
91°F
91°F
102°F
100°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
172°ใต้
7 mph
171°ใต้
7 mph
194°ใต้
7 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
188°ใต้
7 mph
166°ใต้
4 mph
180°ใต้
4 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
76%
79%
77%
79%
76%
66%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
43%
21%
58%
20%
46%
38%
55%
55%
ฝนตก
0.7 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.7 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.55 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
พ. 01 พ.ย.
พฤ. 02 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
102°F
106°F
115°F
117°F
113°F
108°F
109°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
20°เหนือ
2 mph
280°ตะวันตก
3 mph
200°ใต้
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
66%
72%
74%
74%
69%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
40%
53%
56%
41%
39%
44%
27%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ย่างกุ้ง

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ต.ค. 2560, 6:49 ก่อนเที่ยง GMT+6:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด