The Time Now > เมียนม่าร์ [พม่า] > Naypyidaw > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Naypyidaw, เมียนม่าร์ [พม่า] สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 12:10:59 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ekyigon

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
6624 กิโลเมตรจาก Naypyidaw
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
77.13°F
53.6°F
1.86 mph 290° ตะวันตก
50%
30.07 "Hg
3.73 ไมล์
พ. 29 ม.ค. 2563, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT+6:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:41 AM
5:54 PM
11:13
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:00 AM
8:51 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Naypyidaw

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 6:48 ก่อนเที่ยง GMT+6:30
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
63°F
54°F
52°F
90°F
66°F
57°F
55°F
ระดับที่สบาย
84°F
63°F
54°F
52°F
86°F
66°F
57°F
55°F
จุดน้ำค้าง
50°F
52°F
50°F
52°F
54°F
55°F
54°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
5°เหนือ
4 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
291°ตะวันตก
4 mph
95°ตะวันออก
2 mph
190°ใต้
4 mph
184°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
28%
70%
85%
99%
30%
72%
88%
100%
ทัศนวิสัย
40 ไมล์
22 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
40 ไมล์
24 ไมล์
17 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Naypyidaw

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 8:44 ก่อนเที่ยง GMT+6:30
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
90°F
90°F
90°F
90°F
88°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
52°F
55°F
57°F
52°F
50°F
57°F
50°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
84°F
82°F
81°F
81°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
50°F
54°F
57°F
52°F
45°F
43°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
292°ตะวันตก
4 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
169°ใต้
6 mph
185°ใต้
5 mph
76°ตะวันออก
6 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
250°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
35%
38%
33%
26%
25%
14%
14%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
91°F
91°F
91°F
93°F
91°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
57°F
59°F
59°F
59°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
41°F
32°F
32°F
32°F
34°F
27°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
280°ตะวันตก
5 mph
280°ตะวันตก
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
ไม่มีลม
4 mph
280°ตะวันตก
7 mph
270°ตะวันตก
7 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
20%
12%
13%
12%
14%
10%
8%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
2%
1%
2%
3%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Naypyidaw

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 6:48 ก่อนเที่ยง GMT+6:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด