The Time Now > เมียนม่าร์ [พม่า] > Dawei > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dawei, เมียนม่าร์ [พม่า] สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 11 ธันวาคม 2562 2:10:57 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Don Muang Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
6775 กิโลเมตรจาก Dawei
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
60.8°F
4.35 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
73%
29.92 "Hg
5.6 ไมล์
พ. 11 ธ.ค. 2562, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+6:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:10 AM
5:29 PM
11:19
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:05 PM
4:11 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dawei

อัพเดทล่าสุด: พ. 11 ธ.ค. 2562, 12:46 ก่อนเที่ยง GMT+6:30
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
86°F
66°F
59°F
59°F
88°F
64°F
61°F
ระดับที่สบาย
79°F
90°F
66°F
59°F
59°F
88°F
64°F
61°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
61°F
55°F
57°F
59°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
273°ตะวันตก
4 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
70°ตะวันออก
6 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
44%
82%
85%
91%
38%
75%
80%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
22 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
0%
0%
1%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dawei

อัพเดทล่าสุด: พ. 11 ธ.ค. 2562, 1:44 ก่อนเที่ยง GMT+6:30
 
 
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
90°F
91°F
91°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
61°F
64°F
64°F
68°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
84°F
86°F
88°F
88°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
61°F
57°F
61°F
63°F
64°F
66°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
270°ตะวันตก
3 mph
280°ตะวันตก
5 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
42%
46%
49%
50%
53%
57%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
3%
4%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
91°F
91°F
95°F
95°F
90°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
72°F
72°F
75°F
75°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
280°ตะวันตก
9 mph
280°ตะวันตก
9 mph
290°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
2 mph
270°ตะวันตก
1 mph
80°ตะวันออก
4 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
62%
64%
65%
74%
72%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
4%
5%
7%
8%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dawei

อัพเดทล่าสุด: พ. 11 ธ.ค. 2562, 12:46 ก่อนเที่ยง GMT+6:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด