The Time Now > เมียนม่าร์ [พม่า] > Dawei > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dawei, เมียนม่าร์ [พม่า] สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 6:14:54 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Hua Hin

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
6775 กิโลเมตรจาก Dawei
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
72.68°F
75.2°F
ไม่มีลม
100%
29.8 "Hg
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+6:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:46 AM
5:52 PM
12:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:27 AM
11:03 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dawei

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 12:49 ก่อนเที่ยง GMT+6:30
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
82°F
77°F
75°F
82°F
84°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
86°F
91°F
77°F
73°F
90°F
93°F
77°F
73°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
72°F
73°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
202°ใต้
7 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
87°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
1
1
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
77%
92%
93%
78%
74%
90%
94%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
61%
78%
80%
41%
78%
72%
60%
54%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dawei

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 3:52 ก่อนเที่ยง GMT+6:30
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
84°F
86°F
84°F
86°F
84°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
77°F
77°F
79°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
90°F
91°F
88°F
108°F
106°F
122°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
82°F
82°F
86°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
188°ใต้
7 mph
197°ใต้
7 mph
198°ใต้
6 mph
267°ตะวันตก
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
250°ตะวันตก
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
1
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
79%
80%
80%
83%
93%
94%
94%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
66%
99%
99%
99%
90%
99%
ฝนตก
0.35 นิ้ว
0.77 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.71 นิ้ว
0.93 นิ้ว
0.85 นิ้ว
2.4 นิ้ว
1.79 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
109°F
106°F
106°F
100°F
100°F
108°F
111°F
จุดน้ำค้าง
82°F
81°F
81°F
77°F
77°F
81°F
82°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
4 mph
200°ใต้
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
270°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
3 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
84%
84%
73%
74%
84%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
96%
57%
6%
85%
99%
ฝนตก
1.28 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.23 นิ้ว
0.44 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dawei

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 12:49 ก่อนเที่ยง GMT+6:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด