The Time Now > โมร็อกโก > Taourirt > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Taourirt, โมร็อกโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กันยายน 2562 6:14:21 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Nador/Arwi

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2387 กิโลเมตรจาก Taourirt
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
66.2°F
ไม่มีลม
88%
29.95 "Hg
ศ. 20 ก.ย. 2562, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:57 AM
7:13 PM
12:16
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:26 PM
11:34 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Taourirt

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 1:20 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
84°F
73°F
68°F
66°F
84°F
73°F
68°F
ระดับที่สบาย
64°F
84°F
73°F
68°F
66°F
84°F
75°F
68°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
66°F
66°F
64°F
61°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
348°เหนือ
11 mph
6°เหนือ
ไม่มีลม
2 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
7°เหนือ
6 mph
9°เหนือ
3 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
4
2
1
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
50%
81%
93%
94%
46%
75%
86%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
15 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
6%
12%
12%
9%
8%
7%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Taourirt

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
ศ. 27 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
86°F
90°F
90°F
93°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
68°F
63°F
61°F
63°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
81°F
84°F
86°F
86°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
64°F
61°F
57°F
59°F
59°F
57°F
50°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
272°ตะวันตก
ไม่มีลม
9 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
51%
44%
42%
39%
37%
24%
28%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
3%
2%
2%
1%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
อ. 01 ต.ค.
พ. 02 ต.ค.
พฤ. 03 ต.ค.
ศ. 04 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
91°F
91°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
63°F
63°F
64°F
66°F
63°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
84°F
84°F
88°F
90°F
84°F
จุดน้ำค้าง
46°F
50°F
48°F
46°F
52°F
52°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
350°เหนือ
ไม่มีลม
7 mph
20°เหนือ
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
24%
28%
26%
23%
28%
25%
22%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
3%
3%
3%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Taourirt

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 1:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด