The Time Now > โมร็อกโก > Tangier > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tangier, โมร็อกโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2562 7:30:57 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tanger Aerodrome

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
2503 กิโลเมตรจาก Tangier
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
64.4°F
8.7 mph 200° ใต้
83%
30.01 "Hg
4.97 ไมล์
จ. 14 ต.ค. 2562, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:27 AM
6:50 PM
11:23
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:05 PM
6:51 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tangier

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
63°F
59°F
59°F
68°F
57°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
73°F
63°F
59°F
59°F
68°F
57°F
50°F
48°F
จุดน้ำค้าง
59°F
55°F
55°F
54°F
48°F
48°F
46°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
264°ตะวันตก
6 mph
269°ตะวันตก
6 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
289°ตะวันตก
9 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
338°เหนือ
3 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
2
2
1
3
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
81%
89%
80%
48%
69%
91%
95%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
17 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
37%
12%
17%
2%
1%
0%
2%
1%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tangier

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 14 ต.ค.
อ. 15 ต.ค.
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
68°F
72°F
72°F
72°F
68°F
66°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
54°F
50°F
52°F
57°F
59°F
57°F
52°F
ระดับที่สบาย
70°F
66°F
70°F
75°F
73°F
66°F
66°F
68°F
จุดน้ำค้าง
59°F
45°F
48°F
54°F
59°F
54°F
43°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
277°ตะวันตก
11 mph
271°ตะวันตก
11 mph
290°ตะวันตก
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
47%
48%
57%
66%
63%
43%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
53%
52%
1%
3%
4%
52%
7%
2%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.04 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
52°F
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
68°F
77°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
45°F
46°F
54°F
54°F
52°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
70°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
10°เหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
4
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
45%
56%
54%
50%
59%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
4%
3%
2%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tangier

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด