The Time Now > โมร็อกโก > Oujda > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Oujda, โมร็อกโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 24 มกราคม 2563 4:42:01 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Oujda Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็น.
ระยะทาง
2402 กิโลเมตรจาก Oujda
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
46.4°F
41.02°F
39.2°F
11.18 mph 190° ใต้
76%
30.12 "Hg
ศ. 24 ม.ค. 2563, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:11 AM
5:27 PM
10:16
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:08 AM
4:10 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Oujda

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 12:17 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
64°F
46°F
43°F
43°F
63°F
52°F
48°F
ระดับที่สบาย
34°F
64°F
43°F
39°F
37°F
63°F
48°F
43°F
จุดน้ำค้าง
34°F
32°F
34°F
32°F
36°F
37°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
186°ใต้
12 mph
196°ใต้
9 mph
187°ใต้
9 mph
175°ใต้
10 mph
196°ใต้
12 mph
274°ตะวันตก
11 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
31%
60%
63%
73%
37%
62%
79%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
24 ไมล์
17 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
19 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
0%
3%
3%
10%
9%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Oujda

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
63°F
59°F
63°F
68°F
66°F
64°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
43°F
45°F
41°F
37°F
43°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
55°F
59°F
64°F
63°F
63°F
63°F
จุดน้ำค้าง
34°F
37°F
41°F
37°F
32°F
34°F
28°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
184°ใต้
11 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
192°ใต้
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
10°เหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
2
3
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
42%
56%
43%
29%
36%
27%
24%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
5%
3%
3%
2%
4%
4%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
66°F
68°F
70°F
70°F
70°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
48°F
48°F
48°F
46°F
46°F
48°F
ระดับที่สบาย
63°F
64°F
64°F
64°F
66°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
28°F
30°F
28°F
32°F
23°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
10°เหนือ
4 mph
90°ตะวันออก
13 mph
180°ใต้
16 mph
170°ใต้
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
4
4
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
28%
25%
27%
22%
27%
17%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
3%
2%
4%
3%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Oujda

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 12:17 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด