The Time Now > โมร็อกโก > Khouribga > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Khouribga, โมร็อกโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 7:22:12 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Nouasseur

หมอก. อ่อน.
ระยะทาง
2319 กิโลเมตรจาก Khouribga
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
66.2°F
4.35 mph 20° เหนือ
94%
29.95 "Hg
2.49 ไมล์
จ. 06 ก.ค. 2563, 7:07 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:25 AM
8:39 PM
14:14
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:15 PM
6:27 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Khouribga

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 2:30 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
104°F
91°F
81°F
75°F
106°F
93°F
84°F
ระดับที่สบาย
75°F
99°F
88°F
79°F
75°F
100°F
90°F
81°F
จุดน้ำค้าง
46°F
39°F
36°F
32°F
32°F
37°F
39°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
350°เหนือ
12 mph
14°เหนือ
7 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
111°ตะวันออก
10 mph
12°เหนือ
12 mph
21°เหนือ
8 mph
92°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
4
4
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
11%
14%
17%
21%
10%
15%
18%
ทัศนวิสัย
33 ไมล์
52 ไมล์
52 ไมล์
51 ไมล์
50 ไมล์
55 ไมล์
53 ไมล์
43 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Khouribga

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 4:22 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
104°F
106°F
102°F
90°F
97°F
106°F
97°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
75°F
70°F
63°F
61°F
66°F
66°F
72°F
ระดับที่สบาย
97°F
99°F
93°F
84°F
90°F
97°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
39°F
36°F
43°F
46°F
43°F
39°F
37°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
198°ใต้
17 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
22°เหนือ
16 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
350°เหนือ
14 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
11%
10%
15%
24%
17%
12%
14%
15%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
1%
1%
2%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
91°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
66°F
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
32°F
37°F
32°F
23°F
37°F
39°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
340°เหนือ
17 mph
350°เหนือ
15 mph
350°เหนือ
13 mph
350°เหนือ
19 mph
350°เหนือ
18 mph
350°เหนือ
14 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
5
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
11%
15%
12%
7%
14%
15%
13%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
3%
6%
4%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Khouribga

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 2:30 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด