The Time Now > โมร็อกโก > Guelmim > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Guelmim, โมร็อกโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 6:10:04 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Agadir Al Massira

เมฆกระจาย. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
2112 กิโลเมตรจาก Guelmim
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
96.8°F
92.75°F
44.6°F
13.67 mph 80° ตะวันออก
17%
29.8 "Hg
4.97 ไมล์
จ. 06 ก.ค. 2563, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:46 AM
8:42 PM
13:56
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:18 PM
6:50 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Guelmim

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 2:30 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
108°F
99°F
77°F
73°F
108°F
95°F
81°F
ระดับที่สบาย
86°F
108°F
97°F
79°F
75°F
106°F
91°F
79°F
จุดน้ำค้าง
54°F
55°F
57°F
55°F
52°F
54°F
52°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
107°ตะวันออก
6 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
5°เหนือ
4 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
102°ตะวันออก
7 mph
259°ตะวันตก
ไม่มีลม
3 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
2
4
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
18%
27%
45%
46%
18%
23%
34%
ทัศนวิสัย
39 ไมล์
52 ไมล์
50 ไมล์
45 ไมล์
40 ไมล์
52 ไมล์
51 ไมล์
46 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Guelmim

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 4:22 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
108°F
108°F
102°F
88°F
88°F
93°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
72°F
64°F
63°F
63°F
61°F
64°F
ระดับที่สบาย
106°F
104°F
97°F
84°F
86°F
91°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
55°F
54°F
50°F
55°F
61°F
59°F
36°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
108°ตะวันออก
9 mph
104°ตะวันออก
11 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
281°ตะวันตก
10 mph
265°ตะวันตก
14 mph
264°ตะวันตก
13 mph
290°ตะวันตก
13 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
19%
18%
19%
36%
45%
34%
19%
28%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
2%
0%
1%
1%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
41°F
32°F
14°F
25°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
280°ตะวันตก
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
90°ตะวันออก
14 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
25%
15%
7%
10%
13%
14%
14%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
6%
6%
6%
43%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Guelmim

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 2:30 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด