The Time Now > โมร็อกโก > กาซาบลังกา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

กาซาบลังกา, โมร็อกโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 5:47:47 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Casablanca Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
2376 กิโลเมตรจาก กาซาบลังกา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
53.6°F
6.84 mph 340° เหนือ
64%
29.77 "Hg
10 ไมล์
ส. 17 พ.ย. 2561, 5:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:03 AM
5:26 PM
10:23
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:25 PM
1:08 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ กาซาบลังกา

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 12:15 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
61°F
61°F
63°F
59°F
57°F
55°F
64°F
ระดับที่สบาย
64°F
61°F
61°F
63°F
57°F
54°F
54°F
64°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
55°F
55°F
54°F
52°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
267°ตะวันตก
14 mph
249°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
88%
83%
75%
82%
87%
91%
68%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
69%
69%
62%
68%
57%
68%
61%
48%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ กาซาบลังกา

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
63°F
63°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
55°F
57°F
59°F
57°F
55°F
55°F
52°F
ระดับที่สบาย
63°F
63°F
64°F
63°F
64°F
61°F
63°F
63°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
57°F
55°F
55°F
54°F
50°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
248°ตะวันตก
10 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
100°ตะวันออก
11 mph
270°ตะวันตก
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
1
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
71%
78%
75%
72%
74%
63%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
70%
68%
46%
56%
41%
60%
54%
52%
ฝนตก
0.58 นิ้ว
0.62 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
59°F
59°F
59°F
59°F
63°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
48°F
45°F
45°F
45°F
46°F
48°F
ระดับที่สบาย
61°F
59°F
59°F
59°F
59°F
61°F
63°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
46°F
46°F
41°F
41°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
20°เหนือ
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
80°ตะวันออก
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
2
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
74%
64%
64%
52%
49%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
50%
39%
4%
3%
2%
4%
5%
ฝนตก
0.59 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ กาซาบลังกา

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 12:15 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด