The Time Now > โมร็อกโก > Berkane > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Berkane, โมร็อกโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 15 ตุลาคม 2561 4:28:18 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Oujda Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
2420 กิโลเมตรจาก Berkane
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
76.96°F
46.4°F
15.53 mph 320° ตะวันตกเฉียงเหนือ
41%
29.92 "Hg
จ. 15 ต.ค. 2561, 4:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:14 AM
6:35 PM
11:21
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:13 PM
11:27 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Berkane

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 1:19 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
55°F
55°F
72°F
64°F
61°F
63°F
73°F
ระดับที่สบาย
61°F
55°F
55°F
75°F
64°F
61°F
63°F
77°F
จุดน้ำค้าง
54°F
50°F
54°F
57°F
57°F
57°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
252°ตะวันตก
12 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
351°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
4
2
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
82%
94%
61%
82%
91%
86%
53%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
54%
67%
46%
9%
7%
10%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Berkane

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 16 ต.ค.
พ. 17 ต.ค.
พฤ. 18 ต.ค.
ศ. 19 ต.ค.
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
73°F
66°F
68°F
75°F
72°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
59°F
55°F
54°F
55°F
55°F
59°F
61°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
64°F
66°F
77°F
77°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
52°F
50°F
55°F
52°F
54°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
285°ตะวันตก
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
185°ใต้
8 mph
289°ตะวันตก
6 mph
10°เหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
58%
65%
55%
55%
49%
55%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
67%
5%
61%
45%
38%
6%
31%
33%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
-
0.24 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
72°F
72°F
68°F
66°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
57°F
55°F
55°F
55°F
50°F
46°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
68°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
57°F
46°F
52°F
50°F
54°F
59°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
10°เหนือ
4 mph
90°ตะวันออก
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
250°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
7 mph
290°ตะวันตก
7 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
37%
51%
48%
60%
80%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
4%
52%
48%
52%
56%
51%
ฝนตก
-
-
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.23 นิ้ว
1.57 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Berkane

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 1:19 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด