The Time Now > เม็กซิโก > Zapopan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zapopan, เม็กซิโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 15 ตุลาคม 2561 7:08:36 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Don Miguel / Guadalaj

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
7091 กิโลเมตรจาก Zapopan
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
62.6°F
3.11 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
78%
29.73 "Hg
10 ไมล์
จ. 15 ต.ค. 2561, 6:53 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:48 AM
7:29 PM
11:41
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:41 PM
12:06 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zapopan

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 1:17 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
61°F
61°F
73°F
66°F
63°F
61°F
75°F
ระดับที่สบาย
66°F
61°F
61°F
77°F
66°F
63°F
61°F
77°F
จุดน้ำค้าง
59°F
57°F
59°F
59°F
59°F
57°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
82°ตะวันออก
6 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
255°ตะวันตก
4 mph
90°ตะวันออก
6 mph
81°ตะวันออก
7 mph
99°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
88%
92%
58%
76%
86%
83%
50%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
11 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
67%
74%
75%
68%
68%
75%
74%
46%
ฝนตก
0.33 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zapopan

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
อ. 16 ต.ค.
พ. 17 ต.ค.
พฤ. 18 ต.ค.
ศ. 19 ต.ค.
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
75°F
75°F
77°F
77°F
81°F
84°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
57°F
57°F
59°F
57°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
81°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
59°F
55°F
54°F
55°F
54°F
59°F
59°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
92°ตะวันออก
7 mph
77°ตะวันออก
5 mph
76°ตะวันออก
6 mph
83°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
6 mph
90°ตะวันออก
4 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
54%
52%
51%
49%
48%
44%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
75%
76%
56%
60%
61%
42%
36%
38%
ฝนตก
0.94 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
57°F
57°F
55°F
57°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
79°F
79°F
81°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
55°F
70°F
63°F
55°F
57°F
64°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
80°ตะวันออก
5 mph
200°ใต้
4 mph
260°ตะวันตก
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
70°ตะวันออก
3 mph
170°ใต้
2 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
77%
60%
46%
48%
61%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
32%
46%
38%
8%
4%
9%
44%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
-
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zapopan

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 1:17 หลังเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด