The Time Now > เม็กซิโก > Zapopan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zapopan, เม็กซิโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 19 มกราคม 2561 7:26:12 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Don Miguel / Guadalaj

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
7091 กิโลเมตรจาก Zapopan
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
42.8°F
39.2°F
ไม่มีลม
87%
30.22 "Hg
10 ไมล์
ศ. 19 ม.ค. 2561, 6:43 ก่อนเที่ยง GMT-6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:32 AM
6:36 PM
11:4
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:19 AM
9:00 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zapopan

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ม.ค. 2561, 6:05 ก่อนเที่ยง GMT-6
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
59°F
43°F
43°F
73°F
57°F
46°F
41°F
ระดับที่สบาย
75°F
59°F
43°F
39°F
73°F
57°F
45°F
39°F
จุดน้ำค้าง
36°F
39°F
37°F
39°F
25°F
28°F
30°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
277°ตะวันตก
1 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
258°ตะวันตก
6 mph
282°ตะวันตก
4 mph
202°ใต้
3 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
1
3
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
25%
49%
83%
89%
15%
32%
52%
64%
ทัศนวิสัย
30 ไมล์
40 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
38 ไมล์
48 ไมล์
29 ไมล์
20 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zapopan

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ม.ค. 2561, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT-6
 
 
ศ. 19 ม.ค.
ส. 20 ม.ค.
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
72°F
77°F
75°F
79°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
43°F
41°F
45°F
48°F
45°F
54°F
52°F
ระดับที่สบาย
75°F
73°F
72°F
73°F
75°F
75°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
37°F
28°F
19°F
25°F
36°F
37°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
263°ตะวันตก
6 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
110°ตะวันออก
4 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
18%
14%
15%
26%
26%
26%
27%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
0%
0%
0%
0%
43%
40%
ฝนตก
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
0.15 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
34°F
45°F
48°F
46°F
43°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
90°ตะวันออก
4 mph
20°เหนือ
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
260°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
7 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
12%
25%
40%
35%
24%
18%
24%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
6%
5%
4%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zapopan

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ม.ค. 2561, 6:05 ก่อนเที่ยง GMT-6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด