The Time Now > เม็กซิโก > Zapopan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zapopan, เม็กซิโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 เมษายน 2561 7:27:34 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Don Miguel / Guadalaj

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7091 กิโลเมตรจาก Zapopan
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
46.4°F
3.11 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
56%
30.2 "Hg
8 ไมล์
ศ. 20 เม.ย. 2561, 6:56 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:31 AM
8:14 PM
12:43
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:33 AM
12:07 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zapopan

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 1:09 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
88°F
79°F
61°F
57°F
88°F
79°F
63°F
ระดับที่สบาย
64°F
84°F
77°F
61°F
57°F
84°F
77°F
63°F
จุดน้ำค้าง
50°F
45°F
41°F
45°F
46°F
36°F
34°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
287°ตะวันตก
10 mph
276°ตะวันตก
6 mph
275°ตะวันตก
4 mph
276°ตะวันตก
9 mph
286°ตะวันตก
10 mph
289°ตะวันตก
6 mph
278°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
23%
26%
54%
64%
15%
20%
49%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
35 ไมล์
35 ไมล์
20 ไมล์
12 ไมล์
40 ไมล์
47 ไมล์
24 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
5%
3%
5%
2%
1%
2%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zapopan

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
ศ. 20 เม.ย.
ส. 21 เม.ย.
อา. 22 เม.ย.
จ. 23 เม.ย.
อ. 24 เม.ย.
พ. 25 เม.ย.
พฤ. 26 เม.ย.
ศ. 27 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
90°F
88°F
90°F
90°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
57°F
55°F
55°F
57°F
55°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
45°F
34°F
32°F
32°F
30°F
27°F
43°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
282°ตะวันตก
9 mph
278°ตะวันตก
7 mph
270°ตะวันตก
8 mph
266°ตะวันตก
9 mph
269°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
24%
15%
13%
15%
11%
10%
9%
11%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
1%
4%
5%
4%
4%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 เม.ย.
อา. 29 เม.ย.
จ. 30 เม.ย.
อ. 01 พ.ค.
พ. 02 พ.ค.
พฤ. 03 พ.ค.
ศ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
84°F
86°F
84°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
46°F
43°F
52°F
52°F
52°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
280°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
260°ตะวันตก
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
13%
8%
20%
20%
14%
12%
18%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
5%
4%
3%
3%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zapopan

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 1:09 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด