The Time Now > เม็กซิโก > Zapopan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zapopan, เม็กซิโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560 11:26:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Don Miguel / Guadalaj

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
7091 กิโลเมตรจาก Zapopan
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
46.4°F
3.11 mph 80° ตะวันออก
52%
30.26 "Hg
6 ไมล์
จ. 20 พ.ย. 2560, 9:48 ก่อนเที่ยง GMT-6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:06 AM
6:11 PM
11:5
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:51 AM
8:10 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zapopan

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 6:04 ก่อนเที่ยง GMT-6
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
57°F
50°F
54°F
75°F
55°F
45°F
52°F
ระดับที่สบาย
77°F
57°F
48°F
54°F
77°F
55°F
43°F
52°F
จุดน้ำค้าง
46°F
46°F
46°F
46°F
39°F
39°F
39°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
287°ตะวันตก
4 mph
286°ตะวันตก
3 mph
268°ตะวันตก
3 mph
73°ตะวันออก
4 mph
264°ตะวันตก
4 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
85°ตะวันออก
4 mph
69°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
67%
88%
76%
26%
55%
83%
52%
ทัศนวิสัย
29 ไมล์
24 ไมล์
8 ไมล์
5 ไมล์
30 ไมล์
30 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
31%
20%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zapopan

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT-6
 
 
จ. 20 พ.ย.
อ. 21 พ.ย.
พ. 22 พ.ย.
พฤ. 23 พ.ย.
ศ. 24 พ.ย.
ส. 25 พ.ย.
อา. 26 พ.ย.
จ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
75°F
75°F
72°F
73°F
75°F
82°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
43°F
39°F
36°F
37°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
73°F
68°F
75°F
75°F
81°F
77°F
จุดน้ำค้าง
46°F
41°F
28°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
264°ตะวันตก
4 mph
264°ตะวันตก
6 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
72°ตะวันออก
4 mph
83°ตะวันออก
4 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
31%
18%
24%
25%
22%
13%
15%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
32%
41%
22%
24%
10%
9%
3%
3%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 28 พ.ย.
พ. 29 พ.ย.
พฤ. 30 พ.ย.
ศ. 01 ธ.ค.
ส. 02 ธ.ค.
อา. 03 ธ.ค.
จ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
81°F
79°F
77°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
50°F
50°F
52°F
50°F
50°F
52°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
-423°F
-89°F
-229°F
-544°F
-305°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
260°ตะวันตก
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
160°ใต้
6 mph
200°ใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
17%
18%
40%
44%
35%
27%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
4%
5%
5%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zapopan

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 6:04 ก่อนเที่ยง GMT-6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด