The Time Now > เม็กซิโก > เม็กซิโกซิตี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เม็กซิโกซิตี, เม็กซิโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 กุมภาพันธ์ 2562 12:44:57 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mexico City / Licenci

แดดออก. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
6820 กิโลเมตรจาก เม็กซิโกซิตี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
77°F
6.8°F
14.91 mph 150° ตะวันออกเฉียงใต้
6%
29.65 "Hg
12 ไมล์
อ. 19 ก.พ. 2562, 11:46 ก่อนเที่ยง GMT-6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:03 AM
6:38 PM
11:35
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:59 PM
7:09 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เม็กซิโกซิตี

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 6:16 ก่อนเที่ยง GMT-6
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
64°F
50°F
48°F
77°F
63°F
52°F
50°F
ระดับที่สบาย
75°F
64°F
46°F
46°F
75°F
63°F
50°F
48°F
จุดน้ำค้าง
23°F
32°F
32°F
32°F
23°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
192°ใต้
9 mph
185°ใต้
6 mph
189°ใต้
4 mph
186°ใต้
9 mph
179°ใต้
9 mph
184°ใต้
7 mph
189°ใต้
4 mph
182°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
12%
28%
52%
54%
13%
31%
45%
47%
ทัศนวิสัย
45 ไมล์
35 ไมล์
23 ไมล์
20 ไมล์
45 ไมล์
39 ไมล์
27 ไมล์
25 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เม็กซิโกซิตี

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT-6
 
 
อ. 19 ก.พ.
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
77°F
73°F
77°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
48°F
50°F
50°F
52°F
52°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
25°F
25°F
25°F
28°F
36°F
32°F
36°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
190°ใต้
8 mph
183°ใต้
7 mph
191°ใต้
8 mph
188°ใต้
7 mph
109°ตะวันออก
8 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
180°ใต้
3 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
14%
14%
14%
16%
27%
21%
21%
21%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
2%
4%
4%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
79°F
79°F
81°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
36°F
28°F
54°F
55°F
57°F
50°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
270°ตะวันตก
3 mph
90°ตะวันออก
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
1
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
21%
15%
44%
44%
47%
37%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
27%
44%
48%
6%
29%
ฝนตก
-
-
0.23 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เม็กซิโกซิตี

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 6:16 ก่อนเที่ยง GMT-6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด