The Time Now > เม็กซิโก > เม็กซิโกซิตี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เม็กซิโกซิตี, เม็กซิโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562 9:32:35 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mexico City / Licenci

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
6820 กิโลเมตรจาก เม็กซิโกซิตี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
53.6°F
1.86 mph 110° ตะวันออก
73%
30.24 "Hg
8 ไมล์
ส. 19 ต.ค. 2562, 8:41 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:32 AM
7:10 PM
11:38
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:53 PM
12:34 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เม็กซิโกซิตี

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
64°F
61°F
61°F
73°F
63°F
57°F
55°F
ระดับที่สบาย
77°F
64°F
61°F
61°F
77°F
63°F
57°F
57°F
จุดน้ำค้าง
50°F
52°F
54°F
52°F
48°F
52°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
164°ใต้
5 mph
162°ใต้
2 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
166°ใต้
7 mph
172°ใต้
4 mph
168°ใต้
3 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
1
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
65%
77%
76%
43%
67%
81%
87%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
16 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
30%
49%
25%
3%
12%
38%
11%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เม็กซิโกซิตี

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
73°F
68°F
66°F
68°F
70°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
57°F
55°F
59°F
55°F
55°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
66°F
64°F
66°F
77°F
66°F
จุดน้ำค้าง
50°F
48°F
50°F
50°F
48°F
50°F
45°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
166°ใต้
6 mph
164°ใต้
9 mph
17°เหนือ
8 mph
14°เหนือ
7 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
350°เหนือ
10 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
46%
47%
57%
55%
54%
40%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
68%
50%
55%
92%
71%
73%
74%
74%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.93 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
46°F
48°F
64°F
66°F
68°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
350°เหนือ
1 mph
280°ตะวันตก
4 mph
80°ตะวันออก
5 mph
90°ตะวันออก
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
3
0
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
41%
70%
74%
73%
71%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
73%
57%
8%
10%
55%
45%
83%
ฝนตก
0.48 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
-
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.73 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เม็กซิโกซิตี

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด