The Time Now > เม็กซิโก > Guadalupe > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Guadalupe, เม็กซิโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 04 สิงหาคม 2563 2:33:26 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zacatecas Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
7023 กิโลเมตรจาก Guadalupe
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
77.13°F
53.6°F
6.84 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
50%
30.34 "Hg
10 ไมล์
อ. 04 ส.ค. 2563, 1:40 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:22 AM
8:28 PM
13:6
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:37 PM
8:11 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Guadalupe

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 8:34 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
66°F
57°F
54°F
75°F
68°F
57°F
54°F
ระดับที่สบาย
77°F
66°F
57°F
54°F
77°F
68°F
57°F
52°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
54°F
54°F
50°F
50°F
52°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
73°ตะวันออก
7 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
162°ใต้
8 mph
72°ตะวันออก
9 mph
94°ตะวันออก
6 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
169°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
60%
85%
97%
42%
55%
82%
91%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
19 ไมล์
17 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
7%
6%
7%
2%
4%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Guadalupe

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 10:22 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
อ. 04 ส.ค.
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
75°F
77°F
77°F
73°F
75°F
66°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
54°F
54°F
52°F
55°F
55°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
64°F
64°F
จุดน้ำค้าง
52°F
50°F
46°F
45°F
48°F
46°F
37°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
110°ตะวันออก
12 mph
108°ตะวันออก
14 mph
111°ตะวันออก
17 mph
80°ตะวันออก
20 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
4
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
43%
37%
35%
42%
38%
35%
37%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
3%
3%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
63°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
57°F
จุดน้ำค้าง
39°F
46°F
43°F
43°F
36°F
43°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
90°ตะวันออก
16 mph
100°ตะวันออก
21 mph
100°ตะวันออก
22 mph
110°ตะวันออก
22 mph
100°ตะวันออก
13 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
5
6
6
4
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
62%
57%
57%
43%
54%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
42%
52%
59%
6%
6%
56%
59%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Guadalupe

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 8:34 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด