The Time Now > เม็กซิโก > Guadalupe > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Guadalupe, เม็กซิโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 15 กันยายน 2562 12:56:57 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zacatecas Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7023 กิโลเมตรจาก Guadalupe
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
48.2°F
13.67 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
49%
30.32 "Hg
10 ไมล์
อา. 15 ก.ย. 2562, 11:47 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:36 AM
7:53 PM
12:17
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:09 PM
8:45 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Guadalupe

อัพเดทล่าสุด: อา. 15 ก.ย. 2562, 7:10 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
63°F
54°F
50°F
73°F
64°F
54°F
52°F
ระดับที่สบาย
77°F
63°F
52°F
48°F
77°F
64°F
52°F
50°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
48°F
50°F
43°F
45°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
99°ตะวันออก
6 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
1
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
47%
85%
97%
33%
49%
86%
95%
ทัศนวิสัย
25 ไมล์
28 ไมล์
13 ไมล์
6 ไมล์
22 ไมล์
23 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
6%
2%
1%
1%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Guadalupe

อัพเดทล่าสุด: อา. 15 ก.ย. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
อา. 15 ก.ย.
จ. 16 ก.ย.
อ. 17 ก.ย.
พ. 18 ก.ย.
พฤ. 19 ก.ย.
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
73°F
75°F
75°F
77°F
75°F
64°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
50°F
52°F
52°F
52°F
52°F
54°F
55°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
64°F
64°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
46°F
46°F
45°F
48°F
37°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
104°ตะวันออก
7 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
97°ตะวันออก
12 mph
108°ตะวันออก
13 mph
110°ตะวันออก
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
35%
38%
36%
34%
41%
37%
31%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
1%
2%
4%
6%
6%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
ศ. 27 ก.ย.
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
66°F
66°F
66°F
66°F
64°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
37°F
43°F
43°F
46°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
80°ตะวันออก
12 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
90°ตะวันออก
5 mph
170°ใต้
3 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
28%
31%
37%
45%
45%
52%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
4%
59%
51%
61%
80%
ฝนตก
-
-
-
0.26 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.8 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Guadalupe

อัพเดทล่าสุด: อา. 15 ก.ย. 2562, 7:10 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด