The Time Now > เม็กซิโก > Guadalupe > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Guadalupe, เม็กซิโก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 7:33:04 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zacatecas Airport

พายุฝนฟ้าคะนอง. ครึ้มฝน. เย็น.
ระยะทาง
7023 กิโลเมตรจาก Guadalupe
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
52.3°F
51.8°F
11.18 mph 10° เหนือ
88%
30.2 "Hg
5 ไมล์
อ. 12 พ.ย. 2562, 7:01 หลังเที่ยง GMT-6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:00 AM
6:06 PM
11:6
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:33 PM
7:00 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Guadalupe

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 6:19 หลังเที่ยง GMT-6
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
52°F
57°F
50°F
45°F
46°F
61°F
48°F
ระดับที่สบาย
43°F
48°F
54°F
46°F
41°F
45°F
61°F
45°F
จุดน้ำค้าง
43°F
46°F
46°F
45°F
43°F
41°F
36°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
171°ใต้
17 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
197°ใต้
8 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
265°ตะวันตก
6 mph
347°เหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
82%
69%
84%
95%
79%
38%
71%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
21 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
69%
70%
57%
48%
64%
6%
2%
4%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Guadalupe

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 7:14 หลังเที่ยง GMT-6
 
 
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
61°F
57°F
64°F
63°F
61°F
63°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
43°F
41°F
41°F
43°F
37°F
46°F
50°F
ระดับที่สบาย
52°F
59°F
54°F
63°F
61°F
55°F
63°F
61°F
จุดน้ำค้าง
46°F
36°F
41°F
39°F
37°F
28°F
36°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
200°ใต้
6 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
92°ตะวันออก
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
269°ตะวันตก
8 mph
345°เหนือ
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
22 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
2
3
3
3
3
3
5
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
42%
59%
44%
44%
32%
39%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
91%
7%
6%
6%
56%
6%
5%
6%
ฝนตก
0.55 นิ้ว
-
-
-
0.05 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
จุดน้ำค้าง
36°F
32°F
32°F
32°F
37°F
36°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
32%
32%
29%
37%
37%
37%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
4%
3%
3%
4%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Guadalupe

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 6:19 หลังเที่ยง GMT-6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด