The Time Now > มาเลเซีย > Tawau > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tawau, มาเลเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 มกราคม 2562 12:17:43 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tawau Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. ร้อน.
ระยะทาง
8149 กิโลเมตรจาก Tawau
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
100.2°F
75.2°F
8.7 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
63%
29.8 "Hg
ส. 19 ม.ค. 2562, 12:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:21 AM
6:15 PM
11:54
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:21 PM
3:03 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tawau

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 8:30 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
90°F
79°F
75°F
75°F
90°F
79°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
102°F
82°F
75°F
75°F
102°F
84°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
104°ตะวันออก
4 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
349°เหนือ
4 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
88%
94%
98%
63%
88%
92%
96%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
56%
55%
10%
10%
28%
26%
10%
8%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tawau

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
86°F
86°F
86°F
79°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
99°F
100°F
100°F
95°F
91°F
93°F
79°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
257°ตะวันตก
4 mph
202°ใต้
4 mph
171°ใต้
4 mph
264°ตะวันตก
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
66%
66%
76%
83%
80%
88%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
57%
28%
44%
53%
58%
60%
65%
60%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.5 นิ้ว
1.42 นิ้ว
0.44 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
ส. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
90°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
6 mph
80°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
72%
69%
69%
69%
68%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
56%
58%
52%
53%
47%
44%
45%
ฝนตก
0.35 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.78 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.27 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tawau

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 8:30 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด