The Time Now > มาเลเซีย > Sungai Petani > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Sungai Petani, มาเลเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2562 4:13:15 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Butterworth Air Base

ฝนประปราย. เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
6947 กิโลเมตรจาก Sungai Petani
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
89.47°F
75.2°F
3.11 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
79%
29.8 "Hg
4.35 ไมล์
ศ. 22 พ.ย. 2562, 3:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:08 AM
6:59 PM
11:51
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:07 AM
2:41 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Sungai Petani

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 2:17 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
73°F
77°F
90°F
81°F
75°F
75°F
90°F
ระดับที่สบาย
82°F
73°F
81°F
102°F
86°F
73°F
77°F
102°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
75°F
75°F
72°F
72°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
270°ตะวันตก
3 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
253°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
93%
83%
62%
82%
92%
89%
63%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
49%
12%
16%
68%
46%
12%
36%
75%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
-
-
0.26 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.44 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Sungai Petani

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
88°F
90°F
90°F
86°F
82°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
99°F
99°F
97°F
99°F
97°F
93°F
88°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
73°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
70°ตะวันออก
5 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
91°ตะวันออก
5 mph
69°ตะวันออก
2 mph
250°ตะวันตก
2 mph
340°เหนือ
3 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
68%
73%
72%
71%
70%
75%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
88%
95%
88%
93%
86%
99%
69%
94%
ฝนตก
0.29 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.47 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.6 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.4 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
พ. 04 ธ.ค.
พฤ. 05 ธ.ค.
ศ. 06 ธ.ค.
ส. 07 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
91°F
88°F
88°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
70°F
70°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
160°ใต้
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
76%
80%
66%
66%
61%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
52%
96%
85%
86%
51%
52%
14%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
1.64 นิ้ว
1.17 นิ้ว
1.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Sungai Petani

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 2:17 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด