The Time Now > มาเลเซีย > Sungai Petani > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Sungai Petani, มาเลเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2564 12:28:43 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Butterworth Air Base

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6947 กิโลเมตรจาก Sungai Petani
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
88.27°F
73.4°F
5.59 mph 300° ตะวันตกเฉียงเหนือ
74%
29.8 "Hg
4.97 ไมล์
อา. 28 ก.พ. 2564, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:30 AM
7:30 PM
12:
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:41 PM
7:25 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Sungai Petani

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 8:18 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
70°F
91°F
81°F
75°F
73°F
93°F
81°F
ระดับที่สบาย
68°F
70°F
99°F
84°F
75°F
73°F
102°F
86°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
70°F
72°F
70°F
72°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
91°ตะวันออก
10 mph
250°ตะวันตก
6 mph
289°ตะวันตก
4 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
71°ตะวันออก
9 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
289°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
2
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
95%
49%
75%
88%
94%
53%
80%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
6 ไมล์
16 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
16 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
4%
6%
11%
7%
10%
29%
38%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Sungai Petani

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 11:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
95°F
95°F
95°F
86°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
70°F
72°F
ระดับที่สบาย
95°F
100°F
102°F
100°F
102°F
91°F
95°F
97°F
จุดน้ำค้าง
70°F
73°F
72°F
72°F
73°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
99°ตะวันออก
7 mph
83°ตะวันออก
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
56%
52%
52%
53%
60%
52%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
52%
99%
95%
98%
98%
56%
91%
ฝนตก
-
0.1 นิ้ว
1.26 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.83 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
91°F
90°F
88°F
91°F
91°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
70°F
64°F
63°F
66°F
66°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
250°ตะวันตก
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
47%
42%
49%
50%
49%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
5 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
89%
9%
6%
44%
46%
61%
45%
ฝนตก
0.23 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Sungai Petani

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 8:18 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด