The Time Now > มาเลเซีย > Miri > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Miri, มาเลเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 17 กรกฎาคม 2561 4:04:25 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Miri Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7881 กิโลเมตรจาก Miri
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
73.76°F
73.4°F
3.11 mph 170° ใต้
94%
29.71 "Hg
อ. 17 ก.ค. 2561, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:19 AM
6:40 PM
12:21
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:16 AM
9:49 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Miri

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ก.ค. 2561, 2:15 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
91°F
79°F
77°F
75°F
90°F
81°F
77°F
ระดับที่สบาย
75°F
100°F
82°F
79°F
77°F
102°F
86°F
81°F
จุดน้ำค้าง
75°F
72°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
181°ใต้
7 mph
275°ตะวันตก
3 mph
284°ตะวันตก
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
159°ใต้
7 mph
271°ตะวันตก
4 mph
282°ตะวันตก
3 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
1
2
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
55%
87%
90%
95%
61%
86%
90%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
14 ไมล์
8 ไมล์
5 ไมล์
8 ไมล์
15 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
11%
11%
12%
8%
11%
27%
40%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Miri

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ก.ค. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 17 ก.ค.
พ. 18 ก.ค.
พฤ. 19 ก.ค.
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
90°F
90°F
90°F
90°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
99°F
100°F
100°F
99°F
99°F
91°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
77°F
75°F
75°F
66°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
289°ตะวันตก
7 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
260°ตะวันตก
8 mph
260°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
66%
70%
68%
67%
49%
60%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
28%
53%
55%
46%
29%
41%
42%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
อ. 31 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
93°F
91°F
91°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
70°F
66°F
66°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
260°ตะวันตก
6 mph
280°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
3 mph
270°ตะวันตก
3 mph
270°ตะวันตก
2 mph
250°ตะวันตก
3 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
56%
55%
51%
50%
50%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
34%
41%
42%
32%
48%
47%
52%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Miri

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ก.ค. 2561, 2:15 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด