The Time Now > มาเลเซีย > Miri > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Miri, มาเลเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 16 มกราคม 2561 11:36:41 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Miri Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7881 กิโลเมตรจาก Miri
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
72.68°F
75.2°F
1.86 mph 100° ตะวันออก
100%
29.77 "Hg
อ. 16 ม.ค. 2561, 11:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:36 AM
6:30 PM
11:54
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:45 AM
5:54 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Miri

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 8:05 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
73°F
84°F
77°F
75°F
73°F
86°F
77°F
ระดับที่สบาย
72°F
73°F
93°F
77°F
73°F
75°F
95°F
81°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
73°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
189°ใต้
6 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
256°ตะวันตก
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
94%
71%
88%
92%
95%
71%
89%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
53%
12%
31%
48%
46%
37%
32%
28%
ฝนตก
0.5 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Miri

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 17 ม.ค.
พฤ. 18 ม.ค.
ศ. 19 ม.ค.
ส. 20 ม.ค.
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
90°F
91°F
91°F
90°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
75°F
73°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
93°ตะวันออก
7 mph
71°ตะวันออก
8 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
250°ตะวันตก
6 mph
270°ตะวันตก
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
74%
74%
76%
73%
71%
62%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
58%
59%
29%
55%
61%
63%
53%
58%
ฝนตก
0.97 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
0.33 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
90°F
91°F
88°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
32°F
37°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
280°ตะวันตก
2 mph
290°ตะวันตก
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
64%
68%
73%
60%
52%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
47%
53%
54%
54%
50%
52%
54%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Miri

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 8:05 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด