The Time Now > มาเลเซีย > Miri > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Miri, มาเลเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 26 ตุลาคม 2563 6:26:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Miri Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
7881 กิโลเมตรจาก Miri
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
86.16°F
75.2°F
6.84 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
84%
29.74 "Hg
จ. 26 ต.ค. 2563, 6:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:08 AM
6:07 PM
11:59
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:42 PM
2:09 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Miri

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 2:19 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
75°F
77°F
82°F
75°F
73°F
73°F
88°F
ระดับที่สบาย
81°F
73°F
79°F
90°F
75°F
70°F
75°F
100°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
183°ใต้
6 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
172°ใต้
4 mph
183°ใต้
5 mph
195°ใต้
7 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
91%
88%
74%
90%
95%
98%
67%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
73%
80%
74%
73%
9%
74%
7%
8%
ฝนตก
0.29 นิ้ว
0.71 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.19 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Miri

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 27 ต.ค.
พ. 28 ต.ค.
พฤ. 29 ต.ค.
ศ. 30 ต.ค.
ส. 31 ต.ค.
อา. 01 พ.ย.
จ. 02 พ.ย.
อ. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
88°F
88°F
88°F
86°F
82°F
88°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
72°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
97°F
100°F
100°F
95°F
86°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
77°F
77°F
75°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
178°ใต้
7 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
264°ตะวันตก
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
260°ตะวันตก
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
70%
74%
72%
73%
75%
64%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
6%
45%
75%
95%
74%
75%
96%
ฝนตก
1.46 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 04 พ.ย.
พฤ. 05 พ.ย.
ศ. 06 พ.ย.
ส. 07 พ.ย.
อา. 08 พ.ย.
จ. 09 พ.ย.
อ. 10 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
73°F
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
270°ตะวันตก
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
71%
72%
75%
75%
70%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
97%
51%
5%
52%
94%
9%
58%
ฝนตก
0.33 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.28 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Miri

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 2:19 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด