The Time Now > มาเลเซีย > Kulim > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kulim, มาเลเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 12:49:23 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Butterworth Air Base

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อน.
ระยะทาง
6953 กิโลเมตรจาก Kulim
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
91.2°F
64.4°F
5.59 mph 320° ตะวันตกเฉียงเหนือ
43%
29.92 "Hg
4.97 ไมล์
พ. 29 ม.ค. 2563, 12:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:34 AM
7:27 PM
11:53
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:01 AM
10:13 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kulim

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 8:18 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
79°F
73°F
77°F
90°F
79°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
102°F
84°F
72°F
77°F
102°F
84°F
72°F
70°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
97°ตะวันออก
4 mph
3°เหนือ
6 mph
266°ตะวันตก
4 mph
102°ตะวันออก
3 mph
86°ตะวันออก
3 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
87%
98%
91%
63%
88%
94%
94%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
68%
61%
57%
34%
56%
56%
50%
41%
ฝนตก
0.24 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kulim

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
88°F
91°F
93°F
93°F
93°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
97°F
99°F
93°F
99°F
97°F
97°F
106°F
109°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
70°F
68°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
73°ตะวันออก
5 mph
97°ตะวันออก
6 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
89°ตะวันออก
7 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
260°ตะวันตก
6 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
68%
66%
62%
50%
49%
57%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
88%
78%
63%
51%
52%
6%
9%
9%
ฝนตก
0.5 นิ้ว
0.58 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
111°F
109°F
113°F
102°F
111°F
122°F
118°F
จุดน้ำค้าง
79°F
77°F
79°F
73°F
79°F
82°F
81°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
260°ตะวันตก
5 mph
270°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
270°ตะวันตก
2 mph
70°ตะวันออก
3 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
61%
66%
52%
62%
72%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
50%
8%
45%
62%
55%
71%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.39 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kulim

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 8:18 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด