The Time Now > มาเลเซีย > Kuching > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kuching, มาเลเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 4:38:00 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kuching Airport

เมฆมากเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
7631 กิโลเมตรจาก Kuching
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
ไม่มีลม
94%
29.8 "Hg
จ. 23 ก.ค. 2561, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:39 AM
6:50 PM
12:11
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:29 PM
2:01 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kuching

อัพเดทล่าสุด: จ. 23 ก.ค. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
95°F
82°F
77°F
77°F
93°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
88°F
102°F
90°F
79°F
77°F
108°F
88°F
82°F
จุดน้ำค้าง
73°F
70°F
75°F
73°F
75°F
75°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
168°ใต้
7 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
46%
81%
91%
94%
57%
87%
89%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
19 ไมล์
8 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
17 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
9%
30%
44%
11%
51%
66%
54%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kuching

อัพเดทล่าสุด: จ. 23 ก.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
93°F
88°F
90°F
90°F
91°F
88°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
100°F
102°F
100°F
99°F
100°F
97°F
95°F
90°F
จุดน้ำค้าง
72°F
75°F
77°F
75°F
75°F
70°F
72°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
166°ใต้
6 mph
183°ใต้
6 mph
266°ตะวันตก
6 mph
193°ใต้
6 mph
192°ใต้
2 mph
20°เหนือ
2 mph
20°เหนือ
2 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
63%
72%
69%
68%
49%
62%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
30%
66%
54%
69%
71%
62%
55%
49%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.42 นิ้ว
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 31 ก.ค.
พ. 01 ส.ค.
พฤ. 02 ส.ค.
ศ. 03 ส.ค.
ส. 04 ส.ค.
อา. 05 ส.ค.
จ. 06 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
91°F
88°F
90°F
100°F
93°F
จุดน้ำค้าง
68°F
63°F
68°F
63°F
64°F
77°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
260°ตะวันตก
3 mph
270°ตะวันตก
1 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
270°ตะวันตก
2 mph
170°ใต้
3 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
0
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
47%
55%
45%
49%
73%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
55%
51%
43%
45%
54%
54%
51%
ฝนตก
0.38 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kuching

อัพเดทล่าสุด: จ. 23 ก.ค. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด