The Time Now > มาเลเซีย > Kuching > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kuching, มาเลเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 21 พฤศจิกายน 2560 1:25:45 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kuching Airport

เมฆมากเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
7631 กิโลเมตรจาก Kuching
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
68.38°F
73.4°F
ไม่มีลม
100%
29.8 "Hg
4.97 ไมล์
อ. 21 พ.ย. 2560, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:22 AM
6:25 PM
12:3
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:39 AM
7:57 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kuching

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 8:04 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
75°F
88°F
77°F
77°F
75°F
88°F
79°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
99°F
81°F
79°F
77°F
97°F
84°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
202°ใต้
4 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
349°เหนือ
4 mph
254°ตะวันตก
3 mph
201°ใต้
3 mph
174°ใต้
7 mph
347°เหนือ
4 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
1
1
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
99%
66%
88%
91%
95%
66%
87%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
6 ไมล์
14 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
41%
36%
23%
19%
22%
13%
36%
43%
ฝนตก
0.18 นิ้ว
0 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kuching

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 21 พ.ย.
พ. 22 พ.ย.
พฤ. 23 พ.ย.
ศ. 24 พ.ย.
ส. 25 พ.ย.
อา. 26 พ.ย.
จ. 27 พ.ย.
อ. 28 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
86°F
86°F
86°F
84°F
88°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
95°F
95°F
97°F
91°F
91°F
81°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
166°ใต้
6 mph
165°ใต้
6 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
0
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
71%
75%
74%
77%
68%
66%
94%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
45%
54%
60%
54%
65%
59%
58%
ฝนตก
0.32 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.42 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 29 พ.ย.
พฤ. 30 พ.ย.
ศ. 01 ธ.ค.
ส. 02 ธ.ค.
อา. 03 ธ.ค.
จ. 04 ธ.ค.
อ. 05 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
90°F
102°F
106°F
95°F
97°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
32°F
36°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
ไม่มีลม
2 mph
180°ใต้
1 mph
250°ตะวันตก
1 mph
340°เหนือ
1 mph
260°ตะวันตก
1 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
0
1
1
0
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
89%
96%
73%
81%
71%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
61%
52%
55%
57%
57%
57%
58%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.66 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kuching

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 8:04 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด