The Time Now > มาเลเซีย > Kuala Terengganu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kuala Terengganu, มาเลเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 28 พฤศจิกายน 2563 1:25:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kuala Trengganu

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7130 กิโลเมตรจาก Kuala Terengganu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
90.86°F
77°F
ไม่มีลม
84%
29.86 "Hg
ส. 28 พ.ย. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:59 AM
6:50 PM
11:51
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:44 PM
4:28 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kuala Terengganu

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
81°F
84°F
81°F
75°F
73°F
82°F
79°F
ระดับที่สบาย
81°F
86°F
97°F
86°F
73°F
75°F
91°F
84°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
75°F
75°F
72°F
72°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
276°ตะวันตก
7 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
83%
75%
84%
91%
92%
76%
82%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
64%
61%
72%
73%
61%
57%
66%
60%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.47 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kuala Terengganu

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
ส. 05 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
82°F
79°F
79°F
84°F
84°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
73°F
77°F
75°F
72°F
73°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
90°F
90°F
82°F
82°F
93°F
93°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
201°ใต้
6 mph
283°ตะวันตก
10 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
283°ตะวันตก
7 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
80°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
77%
82%
87%
90%
80%
77%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
78%
83%
99%
99%
99%
99%
99%
ฝนตก
1.4 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.57 นิ้ว
1.06 นิ้ว
2 นิ้ว
1.37 นิ้ว
1.13 นิ้ว
1.86 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
ศ. 11 ธ.ค.
ส. 12 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
88°F
86°F
88°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
72°F
73°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
70°ตะวันออก
ไม่มีลม
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
81%
82%
71%
78%
85%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
99%
63%
86%
92%
93%
ฝนตก
1.96 นิ้ว
0.78 นิ้ว
0.91 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.69 นิ้ว
0.91 นิ้ว
0.83 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kuala Terengganu

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด