The Time Now > มาเลเซีย > Kampung Baru Subang > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kampung Baru Subang, มาเลเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562 4:01:10 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Sultan Abdul Aziz Shah-Subang

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7022 กิโลเมตรจาก Kampung Baru Subang
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
87.1°F
77°F
ไม่มีลม
89%
29.92 "Hg
4.97 ไมล์
ส. 16 ก.พ. 2562, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:27 AM
7:28 PM
12:1
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:12 PM
2:52 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kampung Baru Subang

อัพเดทล่าสุด: ส. 16 ก.พ. 2562, 2:21 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
91°F
82°F
79°F
75°F
86°F
81°F
77°F
ระดับที่สบาย
77°F
100°F
90°F
82°F
77°F
97°F
86°F
79°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
75°F
73°F
72°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
266°ตะวันตก
3 mph
280°ตะวันตก
1 mph
78°ตะวันออก
1 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
291°ตะวันตก
2 mph
281°ตะวันตก
1 mph
79°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
0
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
55%
77%
82%
86%
68%
82%
90%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
40%
55%
57%
39%
58%
52%
43%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kampung Baru Subang

อัพเดทล่าสุด: ส. 16 ก.พ. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 16 ก.พ.
อา. 17 ก.พ.
จ. 18 ก.พ.
อ. 19 ก.พ.
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
86°F
90°F
91°F
88°F
88°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
99°F
95°F
99°F
99°F
99°F
93°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
75°F
75°F
70°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
82°ตะวันออก
6 mph
82°ตะวันออก
5 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
106°ตะวันออก
5 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
250°ตะวันตก
2 mph
80°ตะวันออก
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
69%
62%
65%
70%
57%
41%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
55%
59%
46%
65%
58%
49%
48%
41%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.87 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
100°F
102°F
100°F
102°F
99°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
75°F
77°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
260°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
2 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
270°ตะวันตก
2 mph
250°ตะวันตก
1 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
50%
64%
66%
63%
65%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
39%
37%
40%
45%
47%
47%
55%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kampung Baru Subang

อัพเดทล่าสุด: ส. 16 ก.พ. 2562, 2:21 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด