The Time Now > คูเวต > คูเวตซิตี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

คูเวตซิตี, คูเวต สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 10 ธันวาคม 2559 4:04:49 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kuwait International Airport

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
3757 กิโลเมตรจาก คูเวตซิตี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
46.4°F
41.85°F
17.6°F
8.7 mph 330° ตะวันตกเฉียงเหนือ
32%
30.18 "Hg
10 ไมล์
ส. 10 ธ.ค. 2559, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:31 AM
4:50 PM
10:19
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:25 PM
1:05 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ คูเวตซิตี

อัพเดทล่าสุด: ส. 10 ธ.ค. 2559, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
59°F
50°F
45°F
43°F
61°F
52°F
48°F
ระดับที่สบาย
37°F
59°F
46°F
41°F
39°F
61°F
48°F
45°F
จุดน้ำค้าง
28°F
32°F
30°F
28°F
28°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
2
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
33%
43%
50%
51%
33%
46%
55%
ทัศนวิสัย
32 ไมล์
39 ไมล์
35 ไมล์
34 ไมล์
36 ไมล์
37 ไมล์
32 ไมล์
27 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ คูเวตซิตี

อัพเดทล่าสุด: ศ. 09 ธ.ค. 2559, 10:32 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
ส. 10 ธ.ค.
อา. 11 ธ.ค.
จ. 12 ธ.ค.
อ. 13 ธ.ค.
พ. 14 ธ.ค.
พฤ. 15 ธ.ค.
ศ. 16 ธ.ค.
ส. 17 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
61°F
63°F
64°F
70°F
66°F
61°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
43°F
46°F
46°F
57°F
54°F
48°F
57°F
ระดับที่สบาย
55°F
59°F
61°F
63°F
68°F
64°F
59°F
68°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
39°F
46°F
52°F
50°F
39°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
182°ใต้
10 mph
167°ใต้
11 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
4
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
34%
47%
57%
59%
59%
47%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
26%
36%
31%
26%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 18 ธ.ค.
จ. 19 ธ.ค.
อ. 20 ธ.ค.
พ. 21 ธ.ค.
พฤ. 22 ธ.ค.
ศ. 23 ธ.ค.
ส. 24 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
72°F
73°F
70°F
72°F
70°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
61°F
63°F
61°F
59°F
61°F
55°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
64°F
จุดน้ำค้าง
36°F
48°F
45°F
39°F
37°F
37°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
10°เหนือ
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
290°ตะวันตก
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
4
1
3
2
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
32%
41%
39%
33%
39%
37%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
10%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ คูเวตซิตี

อัพเดทล่าสุด: ส. 10 ธ.ค. 2559, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด