The Time Now > คูเวต > คูเวตซิตี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

คูเวตซิตี, คูเวต สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 26 มิถุนายน 2560 3:00:10 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kuwait International Airport

โปร่ง. ร้อน.
ระยะทาง
3757 กิโลเมตรจาก คูเวตซิตี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
91.4°F
87.22°F
37.4°F
9.94 mph 300° ตะวันตกเฉียงเหนือ
15%
29.5 "Hg
10 ไมล์
จ. 26 มิ.ย. 2560, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:49 AM
6:51 PM
14:2
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:07 AM
8:08 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ คูเวตซิตี

อัพเดทล่าสุด: อา. 25 มิ.ย. 2560, 9:26 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
90°F
99°F
106°F
99°F
88°F
100°F
104°F
93°F
ระดับที่สบาย
88°F
99°F
109°F
99°F
86°F
100°F
108°F
95°F
จุดน้ำค้าง
57°F
61°F
59°F
59°F
57°F
61°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
283°ตะวันตก
9 mph
292°ตะวันตก
10 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
257°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
28%
21%
27%
35%
27%
27%
37%
ทัศนวิสัย
38 ไมล์
40 ไมล์
43 ไมล์
42 ไมล์
40 ไมล์
40 ไมล์
40 ไมล์
40 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
75%
79%
74%
62%
57%
73%
66%
63%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ คูเวตซิตี

อัพเดทล่าสุด: อา. 25 มิ.ย. 2560, 10:32 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
จ. 26 มิ.ย.
อ. 27 มิ.ย.
พ. 28 มิ.ย.
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
106°F
104°F
104°F
109°F
111°F
100°F
100°F
115°F
อุณหภูมิต่ำ
90°F
88°F
86°F
91°F
93°F
86°F
86°F
97°F
ระดับที่สบาย
108°F
106°F
108°F
111°F
111°F
117°F
122°F
115°F
จุดน้ำค้าง
59°F
63°F
64°F
61°F
59°F
75°F
81°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
277°ตะวันตก
10 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
2
2
3
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
27%
28%
20%
19%
44%
57%
14%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
79%
75%
72%
69%
65%
64%
59%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
113°F
115°F
113°F
113°F
115°F
113°F
113°F
อุณหภูมิต่ำ
97°F
97°F
95°F
95°F
95°F
97°F
95°F
ระดับที่สบาย
115°F
117°F
115°F
117°F
117°F
113°F
111°F
จุดน้ำค้าง
52°F
50°F
54°F
52°F
50°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
290°ตะวันตก
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
280°ตะวันตก
7 mph
290°ตะวันตก
12 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
16%
17%
17%
15%
14%
13%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ คูเวตซิตี

อัพเดทล่าสุด: อา. 25 มิ.ย. 2560, 9:26 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด