The Time Now > คูเวต > คูเวตซิตี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

คูเวตซิตี, คูเวต สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 3:48:50 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kuwait International Airport

แดดออก. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
3757 กิโลเมตรจาก คูเวตซิตี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
77.54°F
26.6°F
6.84 mph 10° เหนือ
15%
30.09 "Hg
10 ไมล์
อ. 28 ก.พ. 2560, 3:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:15 AM
5:46 PM
11:31
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:24 AM
7:43 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ คูเวตซิตี

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ก.พ. 2560, 3:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
52°F
52°F
70°F
61°F
59°F
63°F
68°F
ระดับที่สบาย
57°F
52°F
50°F
75°F
61°F
59°F
63°F
68°F
จุดน้ำค้าง
41°F
41°F
45°F
39°F
45°F
46°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
159°ใต้
4 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
8 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
18 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
3
3
3
3
5
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
68%
78%
33%
53%
60%
63%
53%
ทัศนวิสัย
23 ไมล์
21 ไมล์
24 ไมล์
35 ไมล์
24 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
19 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
10%
10%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ คูเวตซิตี

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ก.พ. 2560, 10:32 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
อ. 28 ก.พ.
พ. 01 มี.ค.
พฤ. 02 มี.ค.
ศ. 03 มี.ค.
ส. 04 มี.ค.
อา. 05 มี.ค.
จ. 06 มี.ค.
อ. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
70°F
68°F
70°F
72°F
72°F
72°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
52°F
59°F
57°F
57°F
55°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
70°F
68°F
66°F
68°F
75°F
77°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
41°F
41°F
50°F
48°F
50°F
46°F
50°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
169°ใต้
8 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
343°เหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
3
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
37%
54%
50%
50%
43%
49%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
7%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 08 มี.ค.
พฤ. 09 มี.ค.
ศ. 10 มี.ค.
ส. 11 มี.ค.
อา. 12 มี.ค.
จ. 13 มี.ค.
อ. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
79°F
82°F
84°F
79°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
70°F
64°F
64°F
66°F
64°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
81°F
82°F
79°F
79°F
81°F
จุดน้ำค้าง
36°F
36°F
45°F
41°F
36°F
36°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
280°ตะวันตก
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
160°ใต้
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
350°เหนือ
7 mph
110°ตะวันออก
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
4
3
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
25%
27%
26%
24%
24%
29%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
10%
10%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ คูเวตซิตี

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ก.พ. 2560, 3:14 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด