The Time Now > คูเวต > คูเวตซิตี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

คูเวตซิตี, คูเวต สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 04 พฤษภาคม 2558 11:59:51 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kuwait International Airport

เมฆกระจาย. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
11 กิโลเมตรจาก คูเวตซิตี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
96.8°F
92.08°F
37.4°F
7.46 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
13%
29.77 "Hg
4.97 ไมล์
จ. 04 พ.ค. 2558, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT+03:00

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:04 AM
6:26 PM
13:22
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:46 PM
5:15 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ คูเวตซิตี

อัพเดทล่าสุด: จ. 04 พ.ค. 2558, 9:33 ก่อนเที่ยง GMT+03:00
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
93°F
84°F
77°F
84°F
91°F
81°F
75°F
82°F
ระดับที่สบาย
90°F
84°F
79°F
86°F
93°F
82°F
75°F
86°F
จุดน้ำค้าง
50°F
57°F
59°F
63°F
63°F
64°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
166°ใต้
8 mph
165°ใต้
10 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
106°ตะวันออก
9 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
76°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
23%
38%
55%
48%
38%
59%
80%
61%
ทัศนวิสัย
36 ไมล์
21 ไมล์
17 ไมล์
19 ไมล์
16 ไมล์
15 ไมล์
12 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ คูเวตซิตี

อัพเดทล่าสุด: จ. 04 พ.ค. 2558, 10:32 ก่อนเที่ยง GMT+03:00
 
 
จ. 04 พ.ค.
อ. 05 พ.ค.
พ. 06 พ.ค.
พฤ. 07 พ.ค.
ศ. 08 พ.ค.
ส. 09 พ.ค.
อา. 10 พ.ค.
จ. 11 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
91°F
88°F
91°F
91°F
90°F
88°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
73°F
73°F
75°F
73°F
79°F
82°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
88°F
90°F
88°F
88°F
88°F
91°F
จุดน้ำค้าง
52°F
63°F
61°F
57°F
59°F
59°F
63°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
163°ใต้
14 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
76°ตะวันออก
11 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
95°ตะวันออก
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
4
3
4
0
ความชื้นสัมพัทธ์
25%
41%
42%
34%
36%
39%
47%
22%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 12 พ.ค.
พ. 13 พ.ค.
พฤ. 14 พ.ค.
ศ. 15 พ.ค.
ส. 16 พ.ค.
อา. 17 พ.ค.
จ. 18 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
97°F
97°F
97°F
95°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
95°F
95°F
97°F
95°F
91°F
จุดน้ำค้าง
41°F
46°F
52°F
52°F
55°F
55°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
190°ใต้
3 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
19%
22%
22%
24%
28%
29%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ คูเวตซิตี

อัพเดทล่าสุด: จ. 04 พ.ค. 2558, 9:33 ก่อนเที่ยง GMT+03:00