The Time Now > เคนยา > Wajir > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Wajir, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 10:10:28 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wajir

แดดออก. อุ่น.
ระยะทาง
2773 กิโลเมตรจาก Wajir
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
85.39°F
68°F
6.84 mph 110° ตะวันออก
62%
29.89 "Hg
10 ไมล์
พ. 29 ม.ค. 2563, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:31 AM
6:33 PM
12:2
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:07 AM
9:25 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Wajir

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
93°F
86°F
77°F
75°F
93°F
84°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
99°F
90°F
77°F
77°F
97°F
88°F
81°F
77°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
70°F
70°F
66°F
68°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
107°ตะวันออก
6 mph
94°ตะวันออก
9 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
95°ตะวันออก
7 mph
102°ตะวันออก
8 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
55%
81%
80%
42%
58%
82%
85%
ทัศนวิสัย
27 ไมล์
28 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
31 ไมล์
30 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
8%
41%
11%
7%
6%
9%
9%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Wajir

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
95°F
93°F
97°F
97°F
95°F
95°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
75°F
77°F
77°F
73°F
73°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
95°F
97°F
95°F
93°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
66°F
64°F
61°F
63°F
54°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
111°ตะวันออก
6 mph
109°ตะวันออก
6 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
112°ตะวันออก
7 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
103°ตะวันออก
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
40%
45%
38%
33%
37%
28%
24%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
53%
56%
6%
5%
4%
45%
6%
5%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
95°F
93°F
93°F
95°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
90°F
90°F
91°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
57°F
52°F
43°F
45°F
45°F
52°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
90°ตะวันออก
15 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
18 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
5
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
24%
17%
18%
18%
23%
20%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Wajir

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด