The Time Now > เคนยา > Wajir > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Wajir, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 7:39:20 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kenyatta Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
2773 กิโลเมตรจาก Wajir
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.95°F
41°F
8.7 mph 70° ตะวันออก
29%
30.04 "Hg
10 ไมล์
ส. 27 ก.พ. 2564, 7:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:30 AM
6:34 PM
12:4
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:55 PM
6:31 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Wajir

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 3:18 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
73°F
72°F
102°F
91°F
75°F
79°F
102°F
ระดับที่สบาย
86°F
75°F
73°F
104°F
88°F
77°F
81°F
100°F
จุดน้ำค้าง
52°F
64°F
68°F
59°F
54°F
66°F
66°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
83°ตะวันออก
11 mph
108°ตะวันออก
9 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
94°ตะวันออก
6 mph
102°ตะวันออก
10 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
100°ตะวันออก
12 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
76%
89%
24%
29%
73%
65%
19%
ทัศนวิสัย
40 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
42 ไมล์
40 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
43 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Wajir

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 6:22 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
102°F
102°F
100°F
99°F
99°F
99°F
100°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
70°F
72°F
73°F
75°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
100°F
97°F
97°F
95°F
95°F
97°F
95°F
91°F
จุดน้ำค้าง
59°F
54°F
57°F
59°F
61°F
52°F
39°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
109°ตะวันออก
11 mph
92°ตะวันออก
11 mph
90°ตะวันออก
11 mph
81°ตะวันออก
12 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
27%
22%
26%
30%
32%
22%
13%
13%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
4%
6%
6%
6%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
97°F
97°F
97°F
97°F
97°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
91°F
93°F
99°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
45°F
48°F
48°F
50°F
64°F
52°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
70°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
10 mph
90°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
12 mph
70°ตะวันออก
12 mph
90°ตะวันออก
10 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
18%
21%
20%
22%
37%
24%
32%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
5%
6%
54%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Wajir

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 3:18 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด