The Time Now > เคนยา > Wajir > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Wajir, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 กันยายน 2563 11:17:36 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wajir

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
2773 กิโลเมตรจาก Wajir
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
85.39°F
68°F
14.91 mph 180° ใต้
62%
29.86 "Hg
10 ไมล์
พ. 23 ก.ย. 2563, 9:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:08 AM
6:15 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:37 AM
11:58 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Wajir

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 9:19 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
77°F
86°F
79°F
70°F
70°F
88°F
81°F
ระดับที่สบาย
72°F
79°F
90°F
81°F
70°F
73°F
90°F
81°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
68°F
64°F
64°F
66°F
64°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
163°ใต้
11 mph
164°ใต้
11 mph
175°ใต้
9 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
160°ใต้
11 mph
167°ใต้
13 mph
165°ใต้
9 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
75%
54%
64%
84%
89%
46%
54%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
12 ไมล์
29 ไมล์
19 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
33 ไมล์
22 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
10%
5%
4%
11%
4%
2%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Wajir

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 6:22 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
95°F
95°F
90°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
73°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
93°F
95°F
88°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
61°F
61°F
63°F
59°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
161°ใต้
14 mph
162°ใต้
13 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
39%
40%
36%
38%
37%
28%
31%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
3%
5%
5%
6%
54%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
93°F
99°F
90°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
50°F
52°F
63°F
72°F
55°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
160°ใต้
14 mph
160°ใต้
14 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
170°ใต้
14 mph
160°ใต้
14 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
25%
26%
40%
52%
31%
39%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
56%
79%
8%
6%
8%
ฝนตก
-
-
0.2 นิ้ว
0.49 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Wajir

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 9:19 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด