The Time Now > เคนยา > Nyeri > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nyeri, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 23 มิถุนายน 2561 2:40:22 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Goma Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
2556 กิโลเมตรจาก Nyeri
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
77.43°F
60.8°F
13.67 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
61%
30.15 "Hg
5.6 ไมล์
ส. 23 มิ.ย. 2561, 1:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:31 AM
6:37 PM
12:6
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:59 PM
2:35 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nyeri

อัพเดทล่าสุด: ส. 23 มิ.ย. 2561, 9:12 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
59°F
55°F
54°F
72°F
57°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
75°F
59°F
55°F
52°F
75°F
57°F
54°F
52°F
จุดน้ำค้าง
55°F
54°F
52°F
55°F
55°F
54°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
258°ตะวันตก
5 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
85%
90%
100%
56%
88%
95%
99%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
9%
28%
25%
38%
43%
11%
6%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nyeri

อัพเดทล่าสุด: ส. 23 มิ.ย. 2561, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ส. 23 มิ.ย.
อา. 24 มิ.ย.
จ. 25 มิ.ย.
อ. 26 มิ.ย.
พ. 27 มิ.ย.
พฤ. 28 มิ.ย.
ศ. 29 มิ.ย.
ส. 30 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
72°F
68°F
68°F
70°F
72°F
73°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
54°F
54°F
55°F
54°F
54°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
68°F
66°F
68°F
75°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
54°F
54°F
54°F
52°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
176°ใต้
6 mph
187°ใต้
8 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
181°ใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
62%
63%
63%
60%
55%
46%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
43%
6%
32%
33%
36%
47%
44%
ฝนตก
-
0.06 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 01 ก.ค.
จ. 02 ก.ค.
อ. 03 ก.ค.
พ. 04 ก.ค.
พฤ. 05 ก.ค.
ศ. 06 ก.ค.
ส. 07 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
75°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
54°F
52°F
50°F
45°F
45°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
160°ใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
56%
55%
44%
44%
54%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
46%
55%
56%
35%
41%
59%
51%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nyeri

อัพเดทล่าสุด: ส. 23 มิ.ย. 2561, 9:12 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด