The Time Now > เคนยา > Nyeri > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nyeri, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 มกราคม 2562 6:52:01 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kenyatta Airport

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
2556 กิโลเมตรจาก Nyeri
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
55.4°F
4.35 mph 350° เหนือ
83%
30.15 "Hg
10 ไมล์
ส. 19 ม.ค. 2562, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:38 AM
6:46 PM
12:8
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:05 PM
3:34 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nyeri

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 3:30 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
82°F
59°F
50°F
50°F
84°F
59°F
52°F
ระดับที่สบาย
66°F
81°F
57°F
48°F
48°F
82°F
57°F
52°F
จุดน้ำค้าง
52°F
50°F
52°F
48°F
45°F
48°F
50°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
112°ตะวันออก
7 mph
69°ตะวันออก
6 mph
288°ตะวันตก
6 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
344°เหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
285°ตะวันตก
6 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
33%
77%
90%
84%
28%
74%
77%
ทัศนวิสัย
23 ไมล์
34 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
24 ไมล์
36 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
5%
5%
2%
1%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nyeri

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
82°F
82°F
82°F
84°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
50°F
50°F
52°F
50°F
50°F
59°F
57°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
50°F
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
291°ตะวันตก
6 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
301°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
275°ตะวันตก
6 mph
255°ตะวันตก
4 mph
110°ตะวันออก
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
33%
36%
37%
36%
35%
22%
23%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
3%
5%
4%
29%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
ส. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
39°F
39°F
45°F
48°F
50°F
57°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
110°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
8 mph
70°ตะวันออก
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
24%
22%
27%
32%
33%
42%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
42%
43%
29%
38%
30%
ฝนตก
-
-
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nyeri

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 3:30 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด