The Time Now > เคนยา > Mumias > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mumias, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 21 มกราคม 2561 1:49:30 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kisumu Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2386 กิโลเมตรจาก Mumias
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
80.82°F
57.2°F
9.94 mph 200° ใต้
45%
29.98 "Hg
อา. 21 ม.ค. 2561, 1:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:50 AM
6:56 PM
12:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:00 AM
10:20 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mumias

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 9:05 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
66°F
59°F
57°F
86°F
68°F
59°F
57°F
ระดับที่สบาย
84°F
66°F
59°F
55°F
84°F
68°F
59°F
57°F
จุดน้ำค้าง
52°F
57°F
54°F
50°F
46°F
54°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
286°ตะวันตก
5 mph
178°ใต้
5 mph
89°ตะวันออก
7 mph
77°ตะวันออก
7 mph
345°เหนือ
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
83°ตะวันออก
7 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
72%
83%
77%
25%
61%
68%
77%
ทัศนวิสัย
40 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
27 ไมล์
45 ไมล์
17 ไมล์
14 ไมล์
25 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
0%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mumias

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
84°F
86°F
82°F
90°F
106°F
102°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
57°F
57°F
57°F
63°F
63°F
66°F
70°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
82°F
81°F
84°F
102°F
95°F
จุดน้ำค้าง
55°F
48°F
50°F
54°F
57°F
50°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
109°ตะวันออก
7 mph
86°ตะวันออก
7 mph
99°ตะวันออก
7 mph
105°ตะวันออก
7 mph
192°ใต้
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
280°ตะวันตก
10 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
30%
33%
36%
46%
28%
14%
25%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
20%
0%
0%
1%
0%
26%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
ส. 03 ก.พ.
อา. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
100°F
102°F
102°F
102°F
102°F
102°F
102°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
99°F
97°F
95°F
97°F
100°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
270°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
6 mph
280°ตะวันตก
ไม่มีลม
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
12%
17%
32%
29%
23%
26%
32%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
5%
4%
4%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mumias

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 9:05 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด