The Time Now > เคนยา > Mombasa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mombasa, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 23 กันยายน 2562 10:29:36 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mombasa Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
2756 กิโลเมตรจาก Mombasa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
89.6°F
71.6°F
8.7 mph 170° ใต้
66%
30.04 "Hg
จ. 23 ก.ย. 2562, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:11 AM
6:17 PM
12:6
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:08 AM
12:21 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: จ. 23 ก.ย. 2562, 9:13 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
77°F
73°F
73°F
84°F
75°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
77°F
72°F
73°F
90°F
77°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
165°ใต้
6 mph
184°ใต้
9 mph
165°ใต้
11 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
172°ใต้
6 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
189°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
2
2
3
4
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
87%
95%
95%
63%
90%
94%
99%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
5%
5%
3%
3%
5%
17%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: จ. 23 ก.ย. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
ศ. 27 ก.ย.
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
84°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
90°F
86°F
84°F
86°F
84°F
90°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
68°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
168°ใต้
11 mph
174°ใต้
14 mph
184°ใต้
13 mph
174°ใต้
11 mph
177°ใต้
12 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
66%
69%
71%
73%
66%
63%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
9%
90%
57%
5%
6%
43%
ฝนตก
-
-
-
0.28 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 01 ต.ค.
พ. 02 ต.ค.
พฤ. 03 ต.ค.
ศ. 04 ต.ค.
ส. 05 ต.ค.
อา. 06 ต.ค.
จ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
88°F
88°F
90°F
90°F
95°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
70°F
72°F
70°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
100°ตะวันออก
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
170°ใต้
9 mph
160°ใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
68%
64%
65%
68%
65%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
46%
7%
8%
63%
74%
80%
72%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
0.07 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.43 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: จ. 23 ก.ย. 2562, 9:13 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด