The Time Now > เคนยา > Mombasa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mombasa, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 18 มกราคม 2563 11:56:29 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mombasa Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2756 กิโลเมตรจาก Mombasa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
87.1°F
77°F
4.35 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
89%
29.86 "Hg
ส. 18 ม.ค. 2563, 10:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:22 AM
6:41 PM
12:19
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:38 AM
1:08 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 9:15 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
82°F
90°F
81°F
77°F
77°F
90°F
81°F
ระดับที่สบาย
81°F
90°F
100°F
88°F
81°F
79°F
102°F
90°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
359°เหนือ
7 mph
5°เหนือ
12 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
358°เหนือ
7 mph
12°เหนือ
12 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
2
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
79%
62%
84%
93%
94%
61%
84%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
41%
41%
9%
7%
7%
6%
3%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 11:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
อา. 19 ม.ค.
จ. 20 ม.ค.
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
91°F
90°F
90°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
77°F
79°F
77°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
99°F
99°F
99°F
99°F
99°F
93°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
65%
62%
63%
64%
73%
71%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
4%
3%
5%
6%
82%
70%
58%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
-
-
-
-
0.57 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
12 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
72%
65%
66%
62%
63%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
63%
69%
64%
51%
52%
67%
65%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.27 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 9:15 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด