The Time Now > เคนยา > Mombasa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mombasa, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 11:10:28 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mombasa Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
2756 กิโลเมตรจาก Mombasa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
97.75°F
75.2°F
6.84 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
66%
29.92 "Hg
อ. 19 พ.ย. 2562, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
6:15 PM
12:18
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:43 PM
11:01 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
81°F
77°F
77°F
88°F
81°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
97°F
90°F
81°F
79°F
100°F
88°F
84°F
81°F
จุดน้ำค้าง
73°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
164°ใต้
4 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
87%
97%
95%
64%
88%
94%
97%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
43%
28%
46%
54%
47%
12%
11%
15%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
86°F
86°F
86°F
88°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
169°ใต้
9 mph
192°ใต้
8 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
68°ตะวันออก
9 mph
76°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
71%
74%
76%
74%
68%
66%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
62%
66%
63%
56%
71%
72%
71%
50%
ฝนตก
0.24 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
90°F
90°F
91°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
70°ตะวันออก
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
80°ตะวันออก
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
65%
63%
61%
64%
66%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
51%
45%
9%
9%
10%
57%
43%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด