The Time Now > เคนยา > Mombasa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mombasa, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2561 12:22:46 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mombasa Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2756 กิโลเมตรจาก Mombasa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
92.7°F
69.8°F
6.84 mph 160° ใต้
55%
29.86 "Hg
พ. 14 พ.ย. 2561, 12:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
6:14 PM
12:17
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:26 AM
11:59 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 9:13 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
75°F
73°F
73°F
86°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
77°F
72°F
73°F
93°F
77°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
189°ใต้
9 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
2
3
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
92%
96%
99%
65%
94%
96%
100%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
10 ไมล์
13 ไมล์
8 ไมล์
4 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
3%
5%
3%
2%
2%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 14 พ.ย.
พฤ. 15 พ.ย.
ศ. 16 พ.ย.
ส. 17 พ.ย.
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
84°F
86°F
84°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
93°F
91°F
93°F
93°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
75°F
75°F
75°F
75°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
174°ใต้
8 mph
159°ใต้
8 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
167°ใต้
8 mph
169°ใต้
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
69%
73%
76%
74%
76%
68%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
4%
8%
41%
45%
46%
52%
ฝนตก
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
91°F
90°F
90°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
70°F
72°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
90°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
8 mph
100°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
70%
69%
64%
65%
60%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
40%
40%
44%
31%
34%
6%
8%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 9:13 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด