The Time Now > เคนยา > Mombasa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mombasa, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 2:22:48 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Manda Bay

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2756 กิโลเมตรจาก Mombasa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
83.7°F
98.85°F
81.9°F
9.94 mph 80° ตะวันออก
94%
29.8 "Hg
10 ไมล์
พฤ. 17 ม.ค. 2562, 1:55 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:21 AM
6:41 PM
12:20
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:01 PM
2:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ม.ค. 2562, 9:25 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
90°F
81°F
77°F
82°F
90°F
81°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
100°F
86°F
79°F
88°F
97°F
86°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
3°เหนือ
7 mph
9°เหนือ
13 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
7°เหนือ
7 mph
2°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
3
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
81%
90%
75%
58%
81%
89%
89%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
13 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
10%
9%
10%
9%
5%
7%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ม.ค. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พฤ. 17 ม.ค.
ศ. 18 ม.ค.
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
88°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
97°F
95°F
93°F
95°F
95°F
93°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
61%
59%
59%
60%
62%
61%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
5%
4%
6%
6%
38%
33%
6%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
95°F
95°F
97°F
97°F
95°F
97°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
72°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
56%
59%
63%
60%
58%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
42%
38%
37%
36%
ฝนตก
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mombasa

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ม.ค. 2562, 9:25 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด