The Time Now > เคนยา > Migori > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Migori, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 9:10:00 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kisumu Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
2386 กิโลเมตรจาก Migori
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
64.4°F
3.11 mph 70° ตะวันออก
83%
30.04 "Hg
พ. 23 ต.ค. 2562, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:21 AM
6:29 PM
12:8
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:06 AM
1:32 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Migori

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 3:20 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
55°F
75°F
61°F
55°F
66°F
77°F
59°F
55°F
ระดับที่สบาย
55°F
77°F
61°F
55°F
66°F
79°F
59°F
54°F
จุดน้ำค้าง
59°F
63°F
59°F
54°F
55°F
63°F
57°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
341°เหนือ
4 mph
105°ตะวันออก
4 mph
111°ตะวันออก
7 mph
96°ตะวันออก
4 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
104°ตะวันออก
6 mph
108°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
63%
94%
93%
70%
61%
91%
94%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
13 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
30%
34%
11%
7%
46%
43%
12%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.13 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Migori

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
77°F
79°F
73°F
77°F
75°F
70°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
72°F
72°F
73°F
68°F
75°F
72°F
66°F
64°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
61°F
59°F
59°F
63°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
108°ตะวันออก
5 mph
98°ตะวันออก
4 mph
107°ตะวันออก
6 mph
108°ตะวันออก
5 mph
107°ตะวันออก
6 mph
93°ตะวันออก
4 mph
280°ตะวันตก
1 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
73%
72%
73%
64%
76%
91%
96%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
47%
62%
58%
80%
64%
71%
92%
81%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.48 นิ้ว
1.53 นิ้ว
0.85 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
72°F
73°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
63°F
61°F
66°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
160°ใต้
2 mph
280°ตะวันตก
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
190°ใต้
3 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
83%
69%
65%
78%
55%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
71%
62%
76%
75%
72%
63%
58%
ฝนตก
0.55 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Migori

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 3:20 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด