The Time Now > เคนยา > Malindi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Malindi, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 18 มกราคม 2563 9:58:24 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Malindi Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2782 กิโลเมตรจาก Malindi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
88.27°F
73.4°F
16.78 mph 90° ตะวันออก
74%
29.83 "Hg
ส. 18 ม.ค. 2563, 9:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:21 AM
6:38 PM
12:17
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:37 AM
1:05 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Malindi

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 9:15 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
82°F
84°F
81°F
77°F
82°F
86°F
81°F
ระดับที่สบาย
82°F
90°F
93°F
86°F
81°F
90°F
97°F
86°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
6°เหนือ
12 mph
82°ตะวันออก
9 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
17°เหนือ
13 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
78%
70%
84%
91%
80%
70%
84%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
43%
41%
4%
10%
6%
5%
3%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Malindi

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 5:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
อา. 19 ม.ค.
จ. 20 ม.ค.
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
86°F
88°F
86°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
81°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
91°F
95°F
93°F
93°F
95°F
97°F
91°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
73°ตะวันออก
14 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
67%
67%
69%
68%
71%
68%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
4%
3%
5%
6%
65%
60%
71%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.13 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.5 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
91°F
95°F
93°F
91°F
91°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
72°F
73°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
90°ตะวันออก
12 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
20°เหนือ
16 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
76%
73%
68%
70%
62%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
54%
58%
62%
72%
57%
44%
41%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Malindi

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 9:15 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด