The Time Now > เคนยา > Machakos > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Machakos, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 07 กรกฎาคม 2563 3:54:35 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kenyatta Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็น.
ระยะทาง
2580 กิโลเมตรจาก Machakos
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
53.6°F
3.11 mph 150° ตะวันออกเฉียงใต้
77%
30.15 "Hg
อ. 07 ก.ค. 2563, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:34 AM
6:36 PM
12:2
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:56 PM
7:33 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Machakos

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 10:31 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
52°F
72°F
59°F
54°F
52°F
73°F
59°F
ระดับที่สบาย
50°F
50°F
75°F
57°F
54°F
50°F
77°F
59°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
52°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
200°ใต้
7 mph
158°ใต้
6 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
190°ใต้
9 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
165°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
88%
48%
73%
91%
97%
40%
72%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
12 ไมล์
19 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
25 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
10%
12%
12%
7%
10%
7%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Machakos

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
73°F
70°F
72°F
72°F
72°F
73°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
52°F
54°F
57°F
57°F
55°F
55°F
54°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
68°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
50°F
48°F
55°F
54°F
52°F
55°F
46°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
165°ใต้
8 mph
160°ใต้
7 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
180°ใต้
7 mph
170°ใต้
9 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
43%
65%
56%
54%
59%
39%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
57%
60%
55%
50%
6%
6%
ฝนตก
-
-
0.11 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
50°F
57°F
52°F
54°F
57°F
61°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
190°ใต้
9 mph
170°ใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
56%
46%
49%
55%
63%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
38%
6%
5%
78%
85%
79%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Machakos

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 10:31 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด