The Time Now > เคนยา > Lugulu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lugulu, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 04 สิงหาคม 2563 10:53:54 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kisumu Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2373 กิโลเมตรจาก Lugulu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
60.8°F
ไม่มีลม
73%
30.09 "Hg
อ. 04 ส.ค. 2563, 10:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:45 AM
6:50 PM
12:5
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:42 PM
7:18 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lugulu

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 4:34 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
63°F
63°F
79°F
66°F
63°F
66°F
79°F
ระดับที่สบาย
66°F
63°F
63°F
81°F
66°F
63°F
66°F
79°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
61°F
61°F
61°F
59°F
59°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
76°ตะวันออก
6 mph
81°ตะวันออก
7 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
158°ใต้
6 mph
107°ตะวันออก
6 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
87%
92%
53%
83%
86%
79%
56%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
49%
47%
35%
71%
83%
46%
33%
73%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lugulu

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 6:22 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
61°F
59°F
59°F
66°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
81°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
61°F
61°F
61°F
66°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
76°ตะวันออก
6 mph
250°ตะวันตก
6 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
291°ตะวันตก
6 mph
80°ตะวันออก
9 mph
270°ตะวันตก
6 mph
280°ตะวันตก
1 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
60%
60%
60%
64%
66%
56%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
85%
91%
99%
94%
90%
6%
6%
ฝนตก
0.36 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.26 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
79°F
81°F
81°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
66°F
66°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
63°F
57°F
59°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
270°ตะวันตก
6 mph
270°ตะวันตก
6 mph
270°ตะวันตก
4 mph
260°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
ไม่มีลม
5 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
58%
55%
47%
49%
58%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
45%
94%
79%
43%
54%
65%
89%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.39 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lugulu

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 4:34 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด