The Time Now > เคนยา > Lugulu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lugulu, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 05 ธันวาคม 2562 8:08:00 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Eldoret Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2373 กิโลเมตรจาก Lugulu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
59°F
1.86 mph 170° ใต้
88%
30.21 "Hg
พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 7:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:28 AM
6:37 PM
12:9
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:38 PM
1:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lugulu

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 3:15 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
63°F
68°F
77°F
66°F
63°F
68°F
77°F
ระดับที่สบาย
66°F
63°F
68°F
79°F
66°F
63°F
68°F
79°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
63°F
66°F
63°F
63°F
63°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
100°ตะวันออก
6 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
266°ตะวันตก
4 mph
9°เหนือ
3 mph
342°เหนือ
6 mph
87°ตะวันออก
9 mph
274°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
3
1
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
91%
83%
69%
89%
98%
83%
71%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
53%
43%
40%
52%
47%
39%
11%
33%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lugulu

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 5:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 06 ธ.ค.
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
79°F
72°F
75°F
77°F
77°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
61°F
63°F
61°F
64°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
79°F
72°F
75°F
77°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
64°F
63°F
64°F
68°F
66°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
93°ตะวันออก
7 mph
85°ตะวันออก
7 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
290°ตะวันตก
8 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
74%
66%
78%
73%
77%
72%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
73%
52%
50%
99%
93%
89%
72%
48%
ฝนตก
0.52 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.74 นิ้ว
1.05 นิ้ว
0.7 นิ้ว
0.51 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
61°F
66°F
59°F
59°F
57°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
69%
52%
52%
51%
51%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
80%
81%
73%
56%
60%
50%
48%
ฝนตก
0.92 นิ้ว
0.86 นิ้ว
0.51 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lugulu

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 3:15 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด