The Time Now > เคนยา > Lugulu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lugulu, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 25 พฤษภาคม 2562 9:53:25 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kisumu Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
2373 กิโลเมตรจาก Lugulu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
75.54°F
62.6°F
ไม่มีลม
69%
30.12 "Hg
ส. 25 พ.ค. 2562, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:36 AM
6:41 PM
12:5
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:40 PM
11:16 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lugulu

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
68°F
63°F
61°F
77°F
68°F
63°F
70°F
ระดับที่สบาย
81°F
68°F
63°F
61°F
81°F
68°F
63°F
70°F
จุดน้ำค้าง
66°F
63°F
61°F
63°F
66°F
63°F
61°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
263°ตะวันตก
4 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
69°ตะวันออก
4 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
263°ตะวันตก
4 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
79°ตะวันออก
5 mph
75°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
86%
92%
100%
67%
87%
91%
79%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
57%
56%
57%
7%
79%
54%
56%
12%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.28 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lugulu

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ส. 25 พ.ค.
อา. 26 พ.ค.
จ. 27 พ.ค.
อ. 28 พ.ค.
พ. 29 พ.ค.
พฤ. 30 พ.ค.
ศ. 31 พ.ค.
ส. 01 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
77°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
63°F
61°F
61°F
61°F
63°F
66°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
75°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
91°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
6 mph
79°ตะวันออก
7 mph
85°ตะวันออก
6 mph
78°ตะวันออก
8 mph
72°ตะวันออก
11 mph
250°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
70%
70%
69%
65%
70%
72%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
82%
62%
59%
61%
60%
60%
67%
67%
ฝนตก
0.3 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.28 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 02 มิ.ย.
จ. 03 มิ.ย.
อ. 04 มิ.ย.
พ. 05 มิ.ย.
พฤ. 06 มิ.ย.
ศ. 07 มิ.ย.
ส. 08 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
90°F
91°F
88°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
72°F
68°F
70°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
250°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
4 mph
250°ตะวันตก
2 mph
170°ใต้
4 mph
180°ใต้
4 mph
280°ตะวันตก
4 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
59%
60%
66%
61%
63%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
60%
69%
66%
79%
71%
61%
11%
ฝนตก
0.21 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lugulu

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด