The Time Now > เคนยา > Garissa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Garissa, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563 12:29:44 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Malindi Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2742 กิโลเมตรจาก Garissa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
75.43°F
69.8°F
7.46 mph 180° ใต้
83%
29.95 "Hg
พ. 12 ส.ค. 2563, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:23 AM
6:29 PM
12:6
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
11:56 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Garissa

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 10:34 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
77°F
88°F
79°F
70°F
70°F
90°F
79°F
ระดับที่สบาย
72°F
79°F
88°F
79°F
72°F
73°F
91°F
79°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
63°F
61°F
64°F
64°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
170°ใต้
15 mph
174°ใต้
19 mph
174°ใต้
14 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
169°ใต้
12 mph
171°ใต้
17 mph
176°ใต้
16 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
5
4
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
63%
44%
57%
82%
83%
38%
54%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
14 ไมล์
19 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
26 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
36%
12%
10%
10%
12%
10%
9%
10%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Garissa

อัพเดทล่าสุด: พ. 12 ส.ค. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
91°F
90°F
90°F
88°F
90°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
73°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
90°F
90°F
88°F
88°F
86°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
61°F
57°F
61°F
59°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
174°ใต้
17 mph
173°ใต้
21 mph
173°ใต้
20 mph
171°ใต้
19 mph
166°ใต้
17 mph
160°ใต้
19 mph
160°ใต้
20 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
4
5
5
5
4
5
5
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
41%
38%
36%
40%
41%
31%
37%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
49%
6%
6%
6%
6%
50%
43%
42%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
พ. 26 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
84°F
86°F
86°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
59°F
57°F
54°F
55°F
59°F
63°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
160°ใต้
22 mph
160°ใต้
20 mph
160°ใต้
18 mph
170°ใต้
17 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
170°ใต้
16 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
5
5
5
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
38%
33%
34%
38%
44%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
7%
39%
45%
6%
6%
58%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Garissa

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 10:34 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด