The Time Now > เคนยา > Garissa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Garissa, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 22 มกราคม 2563 4:51:23 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kenyatta Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2742 กิโลเมตรจาก Garissa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
60.8°F
ไม่มีลม
88%
30.09 "Hg
พ. 22 ม.ค. 2563, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:28 AM
6:37 PM
12:9
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:15 AM
3:42 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Garissa

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 3:15 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
99°F
86°F
77°F
73°F
99°F
86°F
79°F
ระดับที่สบาย
73°F
102°F
86°F
77°F
75°F
102°F
88°F
82°F
จุดน้ำค้าง
68°F
63°F
63°F
66°F
70°F
64°F
64°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
20°เหนือ
6 mph
106°ตะวันออก
7 mph
71°ตะวันออก
9 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
109°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
2
2
3
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
31%
47%
72%
87%
34%
50%
78%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
29 ไมล์
19 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
25 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
3%
1%
2%
7%
6%
4%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Garissa

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
99°F
97°F
91°F
82°F
90°F
88°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
77°F
75°F
75°F
77°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
99°F
100°F
102°F
97°F
88°F
93°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
70°F
73°F
73°F
70°F
66°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
83°ตะวันออก
8 mph
103°ตะวันออก
7 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
277°ตะวันตก
8 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
36%
44%
64%
77%
56%
48%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
4%
52%
74%
88%
55%
49%
50%
ฝนตก
-
-
0.09 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.9 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
95°F
97°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
63°F
59°F
57°F
68°F
70°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
20°เหนือ
4 mph
110°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
110°ตะวันออก
3 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
35%
32%
50%
50%
45%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
5%
6%
54%
47%
59%
ฝนตก
-
-
-
-
0.09 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Garissa

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 3:15 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด