The Time Now > เคนยา > Bungoma > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bungoma, เคนยา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 18 ธันวาคม 2561 6:47:12 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kisumu Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2391 กิโลเมตรจาก Bungoma
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
81.1°F
68°F
14.91 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
70%
29.95 "Hg
อ. 18 ธ.ค. 2561, 6:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:35 AM
6:40 PM
12:5
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:57 PM
2:33 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bungoma

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 3:19 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
59°F
57°F
82°F
66°F
61°F
70°F
82°F
ระดับที่สบาย
64°F
59°F
57°F
82°F
66°F
61°F
70°F
82°F
จุดน้ำค้าง
59°F
54°F
57°F
55°F
57°F
52°F
55°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
84°ตะวันออก
5 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
73°ตะวันออก
7 mph
278°ตะวันตก
4 mph
78°ตะวันออก
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
274°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
85%
97%
40%
70%
74%
63%
38%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
11 ไมล์
16 ไมล์
26 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
17 ไมล์
31 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bungoma

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 5:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
พ. 26 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
79°F
79°F
99°F
97°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
59°F
57°F
59°F
61°F
63°F
63°F
64°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
77°F
77°F
97°F
93°F
88°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
55°F
59°F
59°F
54°F
52°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
74°ตะวันออก
5 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
108°ตะวันออก
6 mph
81°ตะวันออก
6 mph
350°เหนือ
7 mph
290°ตะวันตก
7 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
43%
42%
55%
58%
22%
23%
20%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
4%
29%
28%
6%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
0.22 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 27 ธ.ค.
ศ. 28 ธ.ค.
ส. 29 ธ.ค.
อา. 30 ธ.ค.
จ. 31 ธ.ค.
อ. 01 ม.ค.
พ. 02 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
91°F
93°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
90°F
95°F
95°F
95°F
95°F
93°F
99°F
จุดน้ำค้าง
45°F
64°F
66°F
64°F
64°F
61°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
250°ตะวันตก
5 mph
260°ตะวันตก
2 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
10°เหนือ
4 mph
280°ตะวันตก
6 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
19%
41%
42%
39%
38%
35%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
45%
44%
30%
34%
44%
ฝนตก
-
-
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bungoma

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 3:19 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด