The Time Now > คาซัคสถาน > Rudnyy > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Rudnyy, คาซัคสถาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 07 กรกฎาคม 2563 6:49:19 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kostanay

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
5132 กิโลเมตรจาก Rudnyy
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
60.8°F
ไม่มีลม
94%
29.86 "Hg
5.6 ไมล์
อ. 07 ก.ค. 2563, 6:30 ก่อนเที่ยง GMT+6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:30 AM
10:13 PM
16:43
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:28 PM
6:16 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Rudnyy

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 1:31 ก่อนเที่ยง GMT+6
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
81°F
82°F
64°F
63°F
84°F
81°F
64°F
ระดับที่สบาย
59°F
81°F
82°F
64°F
63°F
84°F
82°F
64°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
59°F
57°F
61°F
59°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
76°ตะวันออก
6 mph
92°ตะวันออก
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
68°ตะวันออก
7 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
49%
44%
82%
94%
44%
47%
81%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
13 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
15 ไมล์
15 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
9%
5%
6%
11%
10%
6%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Rudnyy

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT+6
 
 
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
88°F
91°F
91°F
79°F
68°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
63°F
63°F
66°F
66°F
63°F
55°F
57°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
84°F
90°F
90°F
79°F
64°F
77°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
57°F
61°F
59°F
55°F
61°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
98°ตะวันออก
7 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
291°ตะวันตก
6 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
280°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
46%
38%
40%
37%
48%
87%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
6%
4%
4%
83%
53%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.14 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
81°F
77°F
82°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
64°F
57°F
57°F
57°F
57°F
61°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
79°F
79°F
82°F
88°F
95°F
จุดน้ำค้าง
59°F
57°F
55°F
66°F
64°F
66°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
260°ตะวันตก
16 mph
260°ตะวันตก
17 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
280°ตะวันตก
10 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
43%
44%
69%
60%
53%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
40%
6%
59%
40%
6%
55%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Rudnyy

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 1:31 ก่อนเที่ยง GMT+6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด