The Time Now > คาซัคสถาน > Qyzylorda > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Qyzylorda, คาซัคสถาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2562 11:06:27 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kzyl-Orda

แดดออก. หนาว.
ระยะทาง
5043 กิโลเมตรจาก Qyzylorda
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
23°F
12.33°F
8.6°F
9.94 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
54%
30.54 "Hg
10 ไมล์
อา. 17 พ.ย. 2562, 10:30 ก่อนเที่ยง GMT+6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:35 AM
6:09 PM
9:34
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:12 PM
12:11 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Qyzylorda

อัพเดทล่าสุด: อา. 17 พ.ย. 2562, 6:17 ก่อนเที่ยง GMT+6
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
37°F
28°F
18°F
16°F
41°F
30°F
25°F
27°F
ระดับที่สบาย
32°F
21°F
12°F
7°F
37°F
23°F
16°F
19°F
จุดน้ำค้าง
12°F
12°F
10°F
9°F
9°F
12°F
19°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
288°ตะวันตก
7 mph
272°ตะวันตก
8 mph
249°ตะวันตก
9 mph
265°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
1
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
50%
72%
74%
24%
47%
76%
94%
ทัศนวิสัย
33 ไมล์
34 ไมล์
27 ไมล์
25 ไมล์
40 ไมล์
39 ไมล์
24 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Qyzylorda

อัพเดทล่าสุด: อา. 17 พ.ย. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+6
 
 
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
41°F
43°F
32°F
12°F
19°F
21°F
27°F
อุณหภูมิต่ำ
21°F
16°F
25°F
10°F
1°F
-2°F
7°F
7°F
ระดับที่สบาย
28°F
32°F
34°F
10°F
-8°F
3°F
16°F
12°F
จุดน้ำค้าง
10°F
9°F
32°F
14°F
-4°F
-0°F
5°F
1°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
271°ตะวันตก
10 mph
275°ตะวันตก
14 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
18°เหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
4
4
3
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
29%
66%
66%
53%
49%
48%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
5%
57%
2%
5%
5%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
0.63 นิ้ว
-
-
-
-


 
 
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
30°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
36°F
อุณหภูมิต่ำ
10°F
10°F
14°F
16°F
16°F
21°F
25°F
ระดับที่สบาย
18°F
28°F
23°F
25°F
27°F
27°F
32°F
จุดน้ำค้าง
7°F
3°F
12°F
5°F
5°F
5°F
14°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
70°ตะวันออก
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
70°ตะวันออก
4 mph
80°ตะวันออก
3 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
350°เหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
1
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
33%
50%
35%
33%
33%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
4%
5%
5%
6%
6%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Qyzylorda

อัพเดทล่าสุด: อา. 17 พ.ย. 2562, 6:17 ก่อนเที่ยง GMT+6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด