The Time Now > คาซัคสถาน > Qostanay > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Qostanay, คาซัคสถาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2562 1:13:47 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kostanay

ครึ้มฝน. หนาว.
ระยะทาง
5155 กิโลเมตรจาก Qostanay
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
15.8°F
7.16°F
12.2°F
5.59 mph 250° ตะวันตก
86%
30.54 "Hg
ศ. 22 พ.ย. 2562, 12:30 หลังเที่ยง GMT+6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
9:19 AM
5:42 PM
8:23
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:39 AM
3:59 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Qostanay

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 12:17 หลังเที่ยง GMT+6
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
14°F
12°F
12°F
18°F
14°F
18°F
14°F
21°F
ระดับที่สบาย
3°F
3°F
1°F
7°F
3°F
7°F
1°F
9°F
จุดน้ำค้าง
12°F
10°F
10°F
14°F
10°F
14°F
12°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
282°ตะวันตก
6 mph
286°ตะวันตก
7 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
90%
90%
85%
87%
91%
91%
88%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
3%
3%
2%
41%
41%
56%
55%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
0.16 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.58 นิ้ว
0.43 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Qostanay

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+6
 
 
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
14°F
16°F
23°F
23°F
12°F
14°F
12°F
9°F
อุณหภูมิต่ำ
-0°F
9°F
14°F
10°F
7°F
5°F
7°F
1°F
ระดับที่สบาย
-0°F
3°F
9°F
5°F
1°F
3°F
5°F
-4°F
จุดน้ำค้าง
9°F
10°F
18°F
12°F
7°F
9°F
5°F
5°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
291°ตะวันตก
7 mph
269°ตะวันตก
11 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
7°เหนือ
6 mph
252°ตะวันตก
6 mph
249°ตะวันตก
5 mph
250°ตะวันตก
8 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
85%
89%
85%
82%
79%
70%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
57%
69%
61%
44%
6%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
0.16 นิ้ว
2.63 นิ้ว
1.09 นิ้ว
0.45 นิ้ว
-
-
-


 
 
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
พ. 04 ธ.ค.
พฤ. 05 ธ.ค.
ศ. 06 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
14°F
14°F
25°F
19°F
16°F
28°F
23°F
อุณหภูมิต่ำ
7°F
5°F
7°F
12°F
5°F
9°F
5°F
ระดับที่สบาย
3°F
1°F
9°F
3°F
-6°F
-11°F
7°F
จุดน้ำค้าง
10°F
12°F
19°F
18°F
3°F
5°F
3°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
170°ใต้
9 mph
190°ใต้
14 mph
190°ใต้
17 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
24 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
3
6
1
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
91%
90%
89%
87%
88%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
51%
51%
6%
77%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
0.92 นิ้ว
0.42 นิ้ว
-
7.32 นิ้ว
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Qostanay

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 12:17 หลังเที่ยง GMT+6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด