The Time Now > คาซัคสถาน > Kokshetau > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kokshetau, คาซัคสถาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 07 กรกฎาคม 2563 5:11:15 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Astana

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
5385 กิโลเมตรจาก Kokshetau
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
57.2°F
53.6°F
0.62 mph 280° ตะวันตก
88%
29.86 "Hg
10 ไมล์
อ. 07 ก.ค. 2563, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT+6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:03 AM
9:50 PM
16:47
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:03 PM
5:48 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kokshetau

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 1:31 ก่อนเที่ยง GMT+6
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
79°F
72°F
61°F
72°F
81°F
75°F
59°F
ระดับที่สบาย
59°F
79°F
75°F
61°F
75°F
81°F
77°F
59°F
จุดน้ำค้าง
57°F
54°F
57°F
55°F
59°F
55°F
57°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
338°เหนือ
7 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
5°เหนือ
6 mph
278°ตะวันตก
7 mph
347°เหนือ
9 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
83°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
41%
60%
82%
63%
43%
54%
82%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
17 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
3%
5%
9%
25%
8%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kokshetau

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT+6
 
 
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
86°F
84°F
82°F
79°F
73°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
59°F
66°F
57°F
63°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
82°F
82°F
81°F
81°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
54°F
55°F
55°F
55°F
52°F
63°F
54°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
84°ตะวันออก
16 mph
277°ตะวันตก
11 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
10 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
44%
37%
39%
36%
58%
50%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
39%
2%
16%
6%
45%
6%
6%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.06 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
82°F
72°F
70°F
70°F
72°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
63°F
61°F
57°F
55°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
79°F
82°F
68°F
75°F
73°F
73°F
79°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
63°F
52°F
59°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
200°ใต้
4 mph
110°ตะวันออก
11 mph
280°ตะวันตก
15 mph
260°ตะวันตก
14 mph
260°ตะวันตก
15 mph
260°ตะวันตก
12 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
38%
86%
55%
70%
70%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
40%
6%
64%
46%
54%
71%
44%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
0.19 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kokshetau

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 1:31 ก่อนเที่ยง GMT+6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด