The Time Now > คาซัคสถาน > อัลมาตี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

อัลมาตี, คาซัคสถาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562 8:27:53 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Almaty Airport

หมอก. เย็น.
ระยะทาง
5571 กิโลเมตรจาก อัลมาตี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
46.4°F
46.4°F
41°F
0.62 mph 160° ใต้
82%
30.12 "Hg
0.62 ไมล์
ส. 19 ต.ค. 2562, 8:00 หลังเที่ยง GMT+6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:10 AM
6:03 PM
10:53
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:41 PM
12:21 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ อัลมาตี

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 6:16 หลังเที่ยง GMT+6
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
52°F
64°F
54°F
43°F
48°F
46°F
37°F
ระดับที่สบาย
43°F
50°F
64°F
52°F
39°F
46°F
43°F
32°F
จุดน้ำค้าง
36°F
39°F
37°F
37°F
37°F
37°F
36°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
173°ใต้
5 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
345°เหนือ
7 mph
172°ใต้
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
280°ตะวันตก
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
62%
36%
55%
83%
66%
65%
86%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
15 ไมล์
31 ไมล์
20 ไมล์
17 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
2%
3%
4%
10%
12%
28%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ อัลมาตี

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 8:14 หลังเที่ยง GMT+6
 
 
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
48°F
46°F
54°F
57°F
55°F
55°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
34°F
32°F
34°F
37°F
41°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
63°F
43°F
41°F
50°F
54°F
55°F
55°F
57°F
จุดน้ำค้าง
37°F
36°F
32°F
32°F
32°F
27°F
27°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
180°ใต้
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
193°ใต้
5 mph
170°ใต้
2 mph
20°เหนือ
1 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
67%
58%
47%
43%
32%
31%
27%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
42%
41%
1%
2%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-


 
 
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
57°F
52°F
52°F
52°F
54°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
43°F
39°F
37°F
37°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
59°F
55°F
48°F
50°F
52°F
54°F
52°F
จุดน้ำค้าง
27°F
41°F
45°F
41°F
41°F
39°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
10°เหนือ
10 mph
350°เหนือ
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
110°ตะวันออก
5 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
57%
79%
67%
65%
59%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
50%
55%
49%
6%
5%
43%
ฝนตก
-
0.08 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ อัลมาตี

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 6:16 หลังเที่ยง GMT+6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด