The Time Now > Kazakhstan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kazakhstan สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563 7:02:47 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ

อัพเดทล่าสุด:

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด