The Time Now > ญี่ปุ่น > Yono > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Yono, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 19 กันยายน 2562 8:58:40 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chofu Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
8862 กิโลเมตรจาก Yono
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
62.6°F
3.11 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
78%
29.92 "Hg
พฤ. 19 ก.ย. 2562, 8:30 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:25 AM
5:45 PM
12:20
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:06 PM
8:45 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Yono

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ก.ย. 2562, 3:17 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
81°F
68°F
63°F
63°F
79°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
75°F
81°F
68°F
63°F
63°F
79°F
75°F
68°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
59°F
55°F
55°F
55°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
98°ตะวันออก
6 mph
76°ตะวันออก
6 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
99°ตะวันออก
8 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
87°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
42%
72%
79%
75%
44%
65%
70%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
26 ไมล์
13 ไมล์
14 ไมล์
17 ไมล์
25 ไมล์
14 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
5%
4%
2%
10%
9%
28%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Yono

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ก.ย. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
พฤ. 19 ก.ย.
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
79°F
70°F
77°F
88°F
79°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
63°F
66°F
64°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
73°F
77°F
88°F
79°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
57°F
68°F
64°F
50°F
61°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
85°ตะวันออก
8 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
22 mph
176°ใต้
7 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
170°ใต้
11 mph
110°ตะวันออก
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
5
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
48%
66%
80%
48%
38%
53%
38%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
66%
61%
4%
5%
54%
6%
ฝนตก
-
-
0.12 นิ้ว
0.1 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 27 ก.ย.
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
อ. 01 ต.ค.
พ. 02 ต.ค.
พฤ. 03 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
82°F
79°F
77°F
79°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
77°F
84°F
82°F
81°F
82°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
59°F
63°F
70°F
64°F
68°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
160°ใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
110°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
8 mph
100°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
51%
75%
63%
68%
70%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
62%
58%
55%
5%
4%
44%
78%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
0.87 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Yono

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ก.ย. 2562, 3:17 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด