The Time Now > ญี่ปุ่น > Yono > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Yono, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 15 กรกฎาคม 2563 5:14:08 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Yokota Ab

เมฆต่ำ. อ่อน.
ระยะทาง
8862 กิโลเมตรจาก Yono
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.6°F
66.6°F
66.6°F
8.7 mph 10° เหนือ
100%
29.52 "Hg
7 ไมล์
พ. 15 ก.ค. 2563, 3:56 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:36 AM
6:58 PM
14:22
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
12:55 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Yono

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ก.ค. 2563, 4:29 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
75°F
68°F
66°F
66°F
79°F
73°F
70°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
68°F
66°F
66°F
81°F
75°F
68°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
64°F
64°F
64°F
66°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
83°ตะวันออก
9 mph
86°ตะวันออก
7 mph
68°ตะวันออก
7 mph
71°ตะวันออก
6 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
112°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
75%
88%
91%
92%
65%
81%
88%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
15 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
49%
56%
66%
49%
51%
30%
28%
52%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Yono

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ก.ค. 2563, 4:52 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
79°F
73°F
79°F
82°F
82°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
68°F
70°F
72°F
77°F
77°F
73°F
ระดับที่สบาย
73°F
79°F
72°F
81°F
84°F
84°F
86°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
66°F
70°F
70°F
70°F
68°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
75°ตะวันออก
8 mph
72°ตะวันออก
7 mph
84°ตะวันออก
9 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
164°ใต้
3 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
70%
82%
74%
70%
69%
64%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
78%
59%
82%
74%
91%
51%
6%
5%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.28 นิ้ว
1.8 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
อา. 26 ก.ค.
จ. 27 ก.ค.
อ. 28 ก.ค.
พ. 29 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
79°F
79°F
79°F
84°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
70°F
70°F
70°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
82°F
88°F
จุดน้ำค้าง
63°F
57°F
72°F
61°F
55°F
63°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
20°เหนือ
8 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
170°ใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
170°ใต้
6 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
1
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
50%
79%
56%
41%
51%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
80%
50%
94%
99%
42%
52%
59%
ฝนตก
0.35 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.69 นิ้ว
0.98 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Yono

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ก.ค. 2563, 4:29 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด