The Time Now > ญี่ปุ่น > โตเกียว > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โตเกียว, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 1:33:57 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chofu Airport

ฝนเบาๆ. เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
4 กิโลเมตรจาก โตเกียว
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
44.6°F
4.35 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
52%
30.01 "Hg
4.97 ไมล์
อา. 19 เม.ย. 2558, 1:00 หลังเที่ยง GMT+09:00

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:06 AM
6:16 PM
13:10
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:37 AM
5:42 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โตเกียว

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 เม.ย. 2558, 9:32 ก่อนเที่ยง GMT+09:00
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
55°F
54°F
57°F
63°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
66°F
55°F
54°F
54°F
63°F
64°F
64°F
64°F
จุดน้ำค้าง
46°F
52°F
52°F
59°F
61°F
63°F
63°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
161°ใต้
3 mph
198°ใต้
4 mph
196°ใต้
14 mph
187°ใต้
23 mph
181°ใต้
24 mph
190°ใต้
12 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
356°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
4
6
6
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
88%
92%
100%
96%
93%
93%
75%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
0%
21%
39%
55%
39%
33%
ฝนตก
-
-
-
-
0.05 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โตเกียว

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 เม.ย. 2558, 10:32 ก่อนเที่ยง GMT+09:00
 
 
อา. 19 เม.ย.
จ. 20 เม.ย.
อ. 21 เม.ย.
พ. 22 เม.ย.
พฤ. 23 เม.ย.
ศ. 24 เม.ย.
ส. 25 เม.ย.
อา. 26 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
64°F
64°F
68°F
72°F
72°F
64°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
54°F
52°F
48°F
52°F
50°F
46°F
54°F
ระดับที่สบาย
64°F
63°F
57°F
66°F
68°F
68°F
63°F
66°F
จุดน้ำค้าง
46°F
61°F
54°F
46°F
52°F
43°F
37°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
23 mph
188°ใต้
9 mph
98°ตะวันออก
14 mph
164°ใต้
11 mph
171°ใต้
16 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
6
3
4
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
94%
82%
49%
56%
41%
41%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
55%
39%
0%
0%
10%
0%
10%
ฝนตก
-
0.23 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 27 เม.ย.
อ. 28 เม.ย.
พ. 29 เม.ย.
พฤ. 30 เม.ย.
ศ. 01 พ.ค.
ส. 02 พ.ค.
อา. 03 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
68°F
70°F
70°F
72°F
72°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
52°F
52°F
55°F
57°F
57°F
54°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
70°F
75°F
75°F
75°F
68°F
จุดน้ำค้าง
50°F
48°F
45°F
46°F
52°F
55°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
110°ตะวันออก
ไม่มีลม
1 mph
100°ตะวันออก
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
190°ใต้
7 mph
200°ใต้
24 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
3
4
3
6
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
68%
57%
60%
64%
71%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
10%
40%
10%
0%
0%
21%
100%
ฝนตก
-
0.18 นิ้ว
-
-
-
-
0.98 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โตเกียว

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 เม.ย. 2558, 9:32 ก่อนเที่ยง GMT+09:00