The Time Now > ญี่ปุ่น > Shizuoka-shi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Shizuoka-shi, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 30 กันยายน 2563 4:26:57 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shizuoka Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
8838 กิโลเมตรจาก Shizuoka-shi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
75.38°F
59°F
6.84 mph 200° ใต้
65%
29.68 "Hg
พ. 30 ก.ย. 2563, 4:00 หลังเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:39 AM
5:32 PM
11:53
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:37 PM
2:49 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Shizuoka-shi

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 3:19 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
64°F
66°F
72°F
66°F
63°F
63°F
77°F
ระดับที่สบาย
73°F
64°F
66°F
75°F
66°F
63°F
63°F
79°F
จุดน้ำค้าง
59°F
61°F
61°F
61°F
61°F
59°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
260°ตะวันตก
6 mph
13°เหนือ
7 mph
9°เหนือ
8 mph
81°ตะวันออก
6 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
355°เหนือ
6 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
87%
82%
69%
81%
89%
90%
54%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
62%
62%
14%
2%
43%
1%
1%
ฝนตก
-
0.08 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Shizuoka-shi

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 12:22 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
72°F
77°F
77°F
77°F
82°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
63°F
64°F
66°F
66°F
66°F
64°F
ระดับที่สบาย
77°F
73°F
77°F
77°F
79°F
81°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
55°F
61°F
59°F
61°F
64°F
61°F
61°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
110°ตะวันออก
9 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
193°ใต้
8 mph
250°ตะวันตก
5 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
180°ใต้
6 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
72%
57%
59%
66%
50%
63%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
51%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.07 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
ส. 10 ต.ค.
อา. 11 ต.ค.
จ. 12 ต.ค.
อ. 13 ต.ค.
พ. 14 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
70°F
70°F
72°F
77°F
77°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
63°F
64°F
66°F
61°F
59°F
ระดับที่สบาย
75°F
73°F
75°F
73°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
52°F
59°F
52°F
48°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
80°ตะวันออก
11 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
18 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
250°ตะวันตก
5 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
1
3
5
5
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
71%
54%
68%
43%
40%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
60%
51%
13%
91%
62%
3%
6%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
2.39 นิ้ว
0.41 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Shizuoka-shi

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 3:19 หลังเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด