The Time Now > ญี่ปุ่น > Sendai-shi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Sendai-shi, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 3:46:07 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Sado Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
8821 กิโลเมตรจาก Sendai-shi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
60.8°F
4.35 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
73%
29.92 "Hg
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:25 AM
5:31 PM
12:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:54 AM
9:39 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Sendai-shi

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
66°F
64°F
63°F
66°F
64°F
64°F
61°F
ระดับที่สบาย
68°F
66°F
64°F
63°F
66°F
64°F
64°F
61°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
59°F
61°F
63°F
63°F
59°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
20°เหนือ
15 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
345°เหนือ
22 mph
358°เหนือ
4 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
6
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
77%
84%
95%
90%
93%
82%
87%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
51%
66%
61%
62%
63%
63%
44%
60%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.45 นิ้ว
1.08 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Sendai-shi

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
64°F
70°F
66°F
72°F
72°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
61°F
61°F
61°F
64°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
68°F
66°F
68°F
75°F
73°F
68°F
จุดน้ำค้าง
59°F
61°F
59°F
59°F
59°F
57°F
61°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
80°ตะวันออก
6 mph
106°ตะวันออก
8 mph
111°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
2
2
3
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
89%
71%
77%
70%
65%
71%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
95%
94%
52%
62%
62%
46%
45%
6%
ฝนตก
0.7 นิ้ว
0.91 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
72°F
75°F
72°F
72°F
72°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
61°F
61°F
63°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
68°F
77°F
75°F
77°F
66°F
66°F
64°F
จุดน้ำค้าง
57°F
50°F
61°F
46°F
46°F
61°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
270°ตะวันตก
6 mph
160°ใต้
10 mph
290°ตะวันตก
4 mph
160°ใต้
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
2
3
2
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
48%
67%
42%
49%
85%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
63%
51%
41%
6%
5%
95%
44%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0.64 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Sendai-shi

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด