The Time Now > ญี่ปุ่น > ซัปโปะโระ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ซัปโปะโระ, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 26 สิงหาคม 2562 2:00:07 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Sapporo Ab

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
8632 กิโลเมตรจาก ซัปโปะโระ
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
59°F
9.94 mph 330° ตะวันตกเฉียงเหนือ
73%
29.95 "Hg
จ. 26 ส.ค. 2562, 1:00 หลังเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:50 AM
6:22 PM
13:32
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:39 PM
2:06 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ซัปโปะโระ

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ส.ค. 2562, 9:15 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
61°F
57°F
59°F
75°F
64°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
68°F
61°F
57°F
57°F
77°F
64°F
61°F
63°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
54°F
57°F
61°F
59°F
59°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
196°ใต้
3 mph
190°ใต้
6 mph
106°ตะวันออก
4 mph
161°ใต้
7 mph
176°ใต้
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
2
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
85%
90%
96%
63%
86%
93%
98%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
5 ไมล์
5 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
30%
7%
37%
7%
11%
5%
7%
27%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ซัปโปะโระ

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ส.ค. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
จ. 26 ส.ค.
อ. 27 ส.ค.
พ. 28 ส.ค.
พฤ. 29 ส.ค.
ศ. 30 ส.ค.
ส. 31 ส.ค.
อา. 01 ก.ย.
จ. 02 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
75°F
73°F
77°F
72°F
75°F
77°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
57°F
61°F
66°F
63°F
63°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
66°F
75°F
70°F
73°F
72°F
75°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
57°F
61°F
64°F
66°F
63°F
61°F
61°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
196°ใต้
6 mph
161°ใต้
12 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
166°ใต้
6 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
164°ใต้
1 mph
280°ตะวันตก
4 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
4
3
2
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
67%
81%
77%
75%
68%
61%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
57%
6%
87%
78%
50%
6%
47%
41%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
-
0.59 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 03 ก.ย.
พ. 04 ก.ย.
พฤ. 05 ก.ย.
ศ. 06 ก.ย.
ส. 07 ก.ย.
อา. 08 ก.ย.
จ. 09 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
79°F
81°F
82°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
63°F
64°F
64°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
75°F
72°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
63°F
63°F
64°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
260°ตะวันตก
5 mph
340°เหนือ
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
180°ใต้
6 mph
170°ใต้
6 mph
160°ใต้
6 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
0
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
80%
70%
72%
72%
80%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
51%
41%
6%
4%
4%
6%
5%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ซัปโปะโระ

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ส.ค. 2562, 9:15 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด