The Time Now > ญี่ปุ่น > ซัปโปะโระ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ซัปโปะโระ, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 19 มกราคม 2561 2:46:01 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chitose Ab

เมฆเคลื่อนผ่าน. หนาว.
ระยะทาง
8632 กิโลเมตรจาก ซัปโปะโระ
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
24.8°F
16.86°F
24.8°F
ไม่มีลม
100%
29.95 "Hg
4.97 ไมล์
ศ. 19 ม.ค. 2561, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:02 AM
4:28 PM
9:26
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:33 AM
5:34 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ซัปโปะโระ

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 9:07 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
25°F
27°F
30°F
19°F
16°F
18°F
32°F
23°F
ระดับที่สบาย
16°F
18°F
21°F
12°F
7°F
5°F
27°F
12°F
จุดน้ำค้าง
21°F
19°F
19°F
16°F
14°F
19°F
28°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
292°ตะวันตก
9 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
189°ใต้
10 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
287°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
77%
65%
80%
86%
100%
77%
77%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
56%
10%
10%
23%
23%
4%
28%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.5 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ซัปโปะโระ

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 11:14 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
ศ. 19 ม.ค.
ส. 20 ม.ค.
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
30°F
32°F
23°F
25°F
28°F
19°F
19°F
21°F
อุณหภูมิต่ำ
19°F
16°F
16°F
16°F
19°F
12°F
12°F
12°F
ระดับที่สบาย
18°F
23°F
5°F
14°F
16°F
12°F
7°F
7°F
จุดน้ำค้าง
19°F
25°F
10°F
14°F
21°F
7°F
10°F
10°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
276°ตะวันตก
7 mph
263°ตะวันตก
11 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
290°ตะวันตก
9 mph
340°เหนือ
16 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
4
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
79%
67%
68%
76%
77%
86%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
62%
35%
35%
30%
68%
58%
49%
44%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.61 นิ้ว
0.44 นิ้ว
1.14 นิ้ว
0.72 นิ้ว
11.96 นิ้ว
1.85 นิ้ว
6.14 นิ้ว
1.58 นิ้ว


 
 
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
21°F
25°F
25°F
30°F
30°F
30°F
27°F
อุณหภูมิต่ำ
14°F
14°F
16°F
19°F
25°F
25°F
23°F
ระดับที่สบาย
7°F
7°F
10°F
14°F
16°F
14°F
18°F
จุดน้ำค้าง
9°F
12°F
14°F
21°F
18°F
16°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
270°ตะวันตก
14 mph
290°ตะวันตก
16 mph
280°ตะวันตก
12 mph
110°ตะวันออก
10 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
290°ตะวันตก
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
76%
76%
83%
75%
76%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
47%
45%
41%
44%
45%
36%
38%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
1.28 นิ้ว
1.93 นิ้ว
1.68 นิ้ว
3.99 นิ้ว
2.97 นิ้ว
1.13 นิ้ว
1.16 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ซัปโปะโระ

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 9:07 หลังเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด