The Time Now > ญี่ปุ่น > โอซะกะ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โอซะกะ, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 เมษายน 2564 10:58:02 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Osaka International Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
8709 กิโลเมตรจาก โอซะกะ
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
48.2°F
ไม่มีลม
56%
30.09 "Hg
อ. 20 เม.ย. 2564, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:22 AM
6:32 PM
13:10
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:58 AM
12:10 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โอซะกะ

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 9:29 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
57°F
50°F
63°F
77°F
61°F
46°F
48°F
ระดับที่สบาย
75°F
57°F
48°F
63°F
77°F
61°F
43°F
46°F
จุดน้ำค้าง
39°F
43°F
43°F
43°F
32°F
27°F
30°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
12°เหนือ
6 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
9°เหนือ
9 mph
287°ตะวันตก
6 mph
11°เหนือ
6 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
32%
59%
78%
50%
20%
26%
51%
51%
ทัศนวิสัย
26 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
20 ไมล์
34 ไมล์
21 ไมล์
17 ไมล์
30 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โอซะกะ

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
77°F
79°F
72°F
70°F
66°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
46°F
48°F
48°F
54°F
50°F
50°F
55°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
75°F
68°F
64°F
72°F
75°F
จุดน้ำค้าง
39°F
32°F
28°F
43°F
46°F
43°F
23°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
350°เหนือ
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
4
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
20%
16%
37%
48%
45%
16%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
6%
64%
6%
1%
42%
ฝนตก
-
-
-
-
0.19 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
จ. 03 พ.ค.
อ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
77°F
73°F
68°F
66°F
70°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
63°F
63°F
57°F
57°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
75°F
64°F
64°F
64°F
68°F
จุดน้ำค้าง
52°F
50°F
34°F
36°F
32°F
36°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
200°ใต้
12 mph
260°ตะวันตก
16 mph
340°เหนือ
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
5
4
4
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
39%
23%
36%
29%
35%
24%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
59%
50%
4%
43%
5%
4%
ฝนตก
-
0.14 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โอซะกะ

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 9:29 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด