The Time Now > ญี่ปุ่น > โอซะกะ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โอซะกะ, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 8:55:02 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Osaka International Airport

ฝนเบาๆ. แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
8709 กิโลเมตรจาก โอซะกะ
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.05°F
68°F
ไม่มีลม
78%
29.86 "Hg
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:46 AM
5:53 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:06 PM
10:11 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โอซะกะ

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
84°F
75°F
70°F
70°F
72°F
72°F
66°F
ระดับที่สบาย
79°F
86°F
77°F
70°F
70°F
70°F
70°F
66°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
66°F
66°F
64°F
66°F
66°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
343°เหนือ
7 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
5°เหนือ
8 mph
17°เหนือ
5 mph
353°เหนือ
4 mph
15°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
49%
71%
88%
84%
85%
83%
90%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
12%
12%
63%
52%
56%
34%
51%
ฝนตก
-
-
-
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โอซะกะ

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
73°F
75°F
77°F
77°F
84°F
77°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
68°F
66°F
66°F
64°F
70°F
66°F
64°F
ระดับที่สบาย
84°F
70°F
77°F
77°F
77°F
84°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
64°F
59°F
54°F
55°F
64°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
281°ตะวันตก
13 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
354°เหนือ
3 mph
260°ตะวันตก
9 mph
280°ตะวันตก
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
85%
68%
59%
49%
36%
68%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
76%
53%
39%
40%
4%
57%
60%
ฝนตก
-
0.21 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.19 นิ้ว
0.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
73°F
73°F
73°F
75°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
79°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
52°F
48°F
41°F
39°F
46°F
48°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
260°ตะวันตก
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
290°ตะวันตก
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
1
2
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
40%
32%
28%
38%
37%
29%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
6%
6%
6%
5%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โอซะกะ

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด