The Time Now > ญี่ปุ่น > โอซะกะ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โอซะกะ, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2561 5:08:06 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kansai International Airport

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
8709 กิโลเมตรจาก โอซะกะ
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
53.29°F
50°F
7.46 mph 90° ตะวันออก
82%
30.09 "Hg
อา. 18 พ.ย. 2561, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:33 AM
4:52 PM
10:19
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:42 PM
12:12 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โอซะกะ

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
64°F
55°F
55°F
55°F
59°F
52°F
45°F
ระดับที่สบาย
43°F
64°F
55°F
54°F
54°F
57°F
48°F
41°F
จุดน้ำค้าง
45°F
43°F
46°F
50°F
48°F
45°F
43°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
281°ตะวันตก
6 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
301°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
11 mph
344°เหนือ
9 mph
352°เหนือ
6 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
45%
69%
82%
76%
59%
70%
78%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
21 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
7%
11%
70%
64%
14%
1%
61%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โอซะกะ

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
59°F
59°F
61°F
55°F
59°F
57°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
50°F
43°F
41°F
46°F
52°F
52°F
50°F
ระดับที่สบาย
63°F
55°F
55°F
57°F
52°F
59°F
55°F
54°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
43°F
39°F
43°F
36°F
30°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
346°เหนือ
7 mph
278°ตะวันตก
4 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
280°ตะวันตก
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
1
4
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
62%
58%
51%
65%
42%
33%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
71%
37%
5%
53%
37%
52%
31%
ฝนตก
-
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
57°F
59°F
59°F
59°F
55°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
45°F
43°F
43°F
45°F
45°F
39°F
ระดับที่สบาย
50°F
57°F
57°F
57°F
59°F
54°F
43°F
จุดน้ำค้าง
36°F
32°F
43°F
41°F
41°F
46°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
340°เหนือ
ไม่มีลม
5 mph
350°เหนือ
5 mph
350°เหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
2
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
38%
57%
51%
50%
68%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
44%
4%
3%
2%
3%
47%
35%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โอซะกะ

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด